Σύνδεσμος αγωγών Φ8-10 παράλληλης σύνδεσης χάλκινος ηλεκτρολυτικός (Cu-E)

Print
Product_%cf%83%cf%85%ce%bd%ce%b4%ce%b5%cf%83%ce%bc%ce%bf%cf%82_%ce%b1%ce%b3%cf%89%ce%b3%cf%89%ce%bd_%cf%80%ce%b1%cf%81%ce%b1%ce%bb%ce%bb%ce%b7%ce%bb%ce%b7%cf%82_%cf%83%cf%85%ce%bd%ce%b4%ce%b5%cf%83%ce%b7%cf%82_%cf%87%ce%b1%ce%bb%ce%ba%ce%b9%ce%bd%ce%bf%cf%82_cu_%ce%a0%ce%99%ce%a4%ce%a4%ce%91%ce%a3_162011-002

Σύνδεσµος χάλκινος ηλεκτρολυτικός (Cu-E), παράλληλης σύνδεσης αγωγών διαµέτρου Ø 8-10 mm.

Υλικό

Διάµετρος

αγωγών (mm)

Πρότυπο

Κωδικός

Τεχνικά χαρακτηριστικά

Δήλωση συμμόρφωσης

Cu-E

Ø 8-10/Ø 8-10

ΕΝ 62561-1

162011-002