Λυόμενος σύνδεσμος αγωγών Φ8-10/Φ8-10 ΤΥΠΟΣ Β χάλκινος ηλεκτρολυτικός (Cu-E)

Print
Product_%ce%bb%cf%85%ce%bf%ce%bc%ce%b5%ce%bd%ce%bf%cf%82_%cf%83%cf%85%ce%bd%ce%b4%ce%b5%cf%83%ce%bc%ce%bf%cf%82_%ce%b1%ce%b3%cf%89%ce%b3%cf%89%ce%bd_%ce%a68-10_%cf%84%cf%85%cf%80%ce%bf%cf%82_%ce%92_%cf%87%ce%b1%ce%bb%ce%ba%ce%b9%ce%bd%ce%bf%cf%82_cu_%ce%a0%ce%99%ce%a4%ce%a4%ce%91%ce%a3_162711-009

Λυόµενος σύνδεσμος αγωγών καθόδου διαµέτρου Ø 8-10 mm χάλκινος ηλεκτρολυτικός (Cu-E), για τον έλεγχο της γείωσης. Συνδέει το σύστηµα αντικεραυνικής προστασίας µε το σύστηµα γείωσης. Τοποθετείται περίπου 1,5 µέτρο πάνω από το έδαφος.

Υλικό

Αγωγού - Αγωγού (mm)

Πρότυπο

Κωδικός

Τεχνικά χαρακτηριστικά

Δήλωση συμμόρφωσης

Cu-E

Ø 8-10/Ø 8-10

ΕΝ 62561-1

162711-009