Λυόμενος σύνδεσμος αγωγών/ταινιών Φ8-10/30 κράματος χαλκού (Ms-Cu)

Print
Product_%ce%bb%cf%85%ce%bf%ce%bc%ce%b5%ce%bd%ce%bf%cf%82_%cf%83%cf%85%ce%bd%ce%b4%ce%b5%cf%83%ce%bc%ce%bf%cf%82_%ce%b1%ce%b3%cf%89%ce%b3%cf%89%ce%bd_%cf%84%ce%b1%ce%b9%ce%bd%ce%b9%cf%89%ce%bd_%ce%a68-10_-_30_%cf%87%ce%b1%ce%bb%ce%ba%ce%b9%ce%bd%ce%bf%cf%82_cu_%ce%a0%ce%99%ce%a4%ce%a4%ce%91%ce%a3_162911-004

Λυόµενος σύνδεσµος αγωγών καθόδου διαµέτρου Ø 8-10 mm και ταινιών έως 30 mm κράματος χαλκού (Ms-Cu), για τον έλεγχο της γείωσης. Συνδέει το σύστηµα αντικεραυνικής προστασίας µε το σύστηµα γείωσης. Τοποθετείται περίπου 1,5 µέτρο πάνω από το έδαφος.

Υλικό

Αγωγού - Ταινίας (mm)

Πρότυπο

Κωδικός

Τεχνικά χαρακτηριστικά

Δήλωση συμμόρφωσης

Ms-Cu

Ø 8-10/30

ΕΝ 62561-1

162911-004