Εξισωτικός ζυγός (ειδικός) χάλκινος ηλεκτρολυτικός (Cu-E)

Print
Product_product_%ce%95%ce%be%ce%b9%cf%83%cf%89%cf%84%ce%b9%ce%ba%ce%bf%cf%82_%ce%b6%cf%85%ce%b3%ce%bf%cf%82_%ce%b5%ce%b9%ce%b4%ce%ba%ce%bf%cf%82_%ce%a0%ce%99%ce%a4%ce%a4%ce%91%ce%a3_2

Εξισωτικός ζυγός (ειδικός) χάλκινος ηλεκτρολυτικός (Cu-E).

Διατίθεται σε χαλύβδινο επιψευδαργυρωµένο εν θερµώ, χάλκινο, χάλκινο επικασσιτερωµένο, ανοξείδωτο υλικό και σε διάφορες διαστάσεις ανάλογα µε τις απαιτήσεις της εγκατάτασης.

Επιλογή

- Υλικό (χαλύβδινο επιψευδαργυρωµένο εν θερµώ, χάλκινο, χάλκινο επικασσιτερωµένο, ανοξείδωτο)

- Μήκος, πλάτος, πάχος

- Συνδεόµενα στοιχεία (αγωγοί ή ταινίες)

- Στερέωση (σε ευθεία, κουρµπαριστή ή µε µονωτήρες)