Εξισωτικός ζυγός (ειδικός) χάλκινος ηλεκτρολυτικός (Cu-E)

Εξισωτικός ζυγός (ειδικός) χάλκινος ηλεκτρολυτικός (Cu-E).

Διατίθεται σε χαλύβδινο επιψευδαργυρωµένο εν θερµώ, χάλκινο, χάλκινο επικασσιτερωµένο, ανοξείδωτο υλικό και σε διάφορες διαστάσεις ανάλογα µε τις απαιτήσεις της εγκατάτασης.

Επιλογή

- Υλικό (χαλύβδινο επιψευδαργυρωµένο εν θερµώ, χάλκινο, χάλκινο επικασσιτερωµένο, ανοξείδωτο)

- Μήκος, πλάτος, πάχος

- Συνδεόµενα στοιχεία (αγωγοί ή ταινίες)

- Στερέωση (σε ευθεία, κουρµπαριστή ή µε µονωτήρες)