Εξισωτικός ζυγός (τυποποιημένος) χαλύβδινος ανοξείδωτος (PVC - ΙΝΟΧ)

Εξισωτικός ζυγός (τυποποιημένος) χαλύβδινος ανοξείδωτος (ΙΝΟΧ), διαστάσεων 170x50x50 mm (βάση και κάλυµµα PVC).

1 Ταινία 30x3,5mm

1 Αγωγός Φ 8-10mm

7 Αγωγούς 2,5 - 25mm2

Υλικό

Υποδοχές

Πρότυπο

Κωδικός

Τεχνικά χαρακτηριστικά

Δήλωση συμμόρφωσης

PVC - Inox

(9)

ΕΝ 62561-1

201112-001