Στήριγμα αγωγού Φ 8-10 με κεφαλή τύπου clip και βάση από ανοξείδωτο χάλυβα, χαλύβδινο ανοξείδωτο επιχαλκωμένο (ΙΝΟΧ/eCu)

Print
Product_%ce%a3%cf%84%ce%b7%cf%81%ce%b9%ce%b3%ce%bc%ce%b1_%ce%b1%ce%b3%cf%89%ce%b3%ce%bf%cf%85_%ce%a68-10_%ce%bc%ce%b5_%ce%ba%ce%b5%cf%86%ce%b1%ce%bb%ce%b7_%cf%84%cf%85%cf%80%ce%bf%cf%85_clip_%ce%ba%ce%b1%ce%b9_%ce%b2%ce%b1%cf%83%ce%b7_%ce%99%ce%9d%ce%9f%ce%a7_%cf%87%ce%b1%ce%bb%cf%85%ce%b2%ce%b4%ce%b9%ce%bd%ce%bf_%ce%b1%ce%bd%ce%bf%ce%be%ce%b5%ce%b9%ce%b4%cf%89%cf%84%ce%bf_%ce%b5%cf%80%ce%b9%cf%87%ce%b1%ce%bb%ce%ba%cf%89%ce%bc%ce%b5%ce%bd%ce%bf_%ce%99%ce%9d%ce%9f%ce%a7-ecu_%ce%a0%ce%99%ce%a4%ce%a4%ce%91%ce%a3_151118-005

Στήριγµα χαλύβδινο ανοξείδωτο επιχαλκωμένο (ΙΝΟΧ/eCu), οριζόντιων/κατακόρυφων αγωγών διαµέτρου Ø 8-10 mm µε κεφαλή τύπου «clip» και βάση από ανοξείδωτο χάλυβα (ΙΝΟΧ), που στερεώνεται στις βίδες της λαµαρίνας (κυµατοειδή/αυλακωτή).

Υλικό

Διάµετρος
αγωγού (mm)

Πρότυπο

Κωδικός

Τεχνικά χαρακτηριστικά

Δήλωση συμμόρφωσης

ΙΝΟΧ/eCu

Ø 8-10

ΕΝ 62561-4

151118-005