Στήριγμα αγωγού Φ 8-10 με κεφαλή τύπου clip και βάση από ανοξείδωτο χάλυβα, χαλύβδινο ανοξείδωτο επιχαλκωμένο (ΙΝΟΧ/eCu)

Στήριγµα χαλύβδινο ανοξείδωτο επιχαλκωμένο (ΙΝΟΧ/eCu), οριζόντιων/κατακόρυφων αγωγών διαµέτρου Ø 8-10 mm µε κεφαλή τύπου «clip» και βάση από ανοξείδωτο χάλυβα (ΙΝΟΧ), που στερεώνεται στις βίδες της λαµαρίνας (κυµατοειδή/αυλακωτή).

Υλικό

Διάµετρος
αγωγού (mm)

Πρότυπο

Κωδικός

Τεχνικά χαρακτηριστικά

Δήλωση συμμόρφωσης

ΙΝΟΧ/eCu

Ø 8-10

ΕΝ 62561-4

151118-005