Στήριγμα αγωγού Φ 8-10 επί σχαρών και συρματοπλεγμάτων χαλύβδινο επιψευδαργυρωμένο εν θερμώ (St/tZn)

Στήριγµα χαλύβδινο επιψευδαργυρωμένο εν θερμώ (St/tZn), αγωγών διαµέτρου Ø 8-10 mm, για στήριξη αγωγών σε σχάρες καλωδίων ή σε συρµατοπλέγµατα πάχους έως 8 mm.

Υλικό

Αγωγoί (mm)

Πρότυπο

Κωδικός

Τεχνικά χαρακτηριστικά

Δήλωση συμμόρφωσης

St/tZn

Ø 8-10

ΕΝ 62561-4

151121-001