Στήριγμα αγωγού Φ 8-10 επί μεταλλικών ακμών χάλκινο ηλεκτρολυτικό (Cu-E)

Στήριγµα χάλκινο ηλεκτρολυτικό (Cu-E), αγωγών διαµέτρου Ø 8-10 mm, για στήριξη σε µεταλλικές ακµές πάχους µέχρι 10 mm.

Υλικό

Αγωγoί (mm)

Πάχος µεταλλικής ακµής (mm)

Πρότυπο

Κωδικός

Τεχνικά χαρακτηριστικά

Δήλωση συμμόρφωσης

Cu-Ε

Ø 8-10

10

ΕΝ 62561-4

151120-007