Στήριγμα αγωγού Φ 8-10 σε panels χάλκινο ηλεκτρολυτικό (Cu-E)

Στήριγµα χάλκινο ηλεκτρολυτικό (Cu-E), αγωγών διαµέτρου Ø 8-10 mm, για στήριξη σε σκεπές panels ή τραπεζοειδή/αυλακωτή λαµαρίνα. Χρησιµοποιείται επίσης για διέλευση του αγωγού κατά µήκος των ακµών του κτίσµατος.

Υλικό

Αγωγoί (mm)

Πρότυπο

Κωδικός

Τεχνικά χαρακτηριστικά

Δήλωση συμμόρφωσης

Cu-Ε

Ø 8-10

ΕΝ 62561-4

151118-007