Στήριγμα αγωγού Φ 8-10 με δακτύλιο απόστασης κράμα αλουμινίου (AlMgSi)

Στήριγµα κράμα αλουμινίου (AlMgSi), οριζόντιων/κατακόρυφων αγωγών διαµέτρου Ø 8-10 mm, µε δακτύλιο απόστασης, για στήριξη σε µπετόν ή τοιχοποιία µέσω ξυλοβίδας - “upat” Ø 8 mm.

Υλικό

Διάµετρος
αγωγού (mm)

Μήκος
στηρίγµατος (mm)

Πλάτος
στηρίγµατος (mm)

Πρότυπο

Κωδικός

Τεχνικά χαρακτηριστικά

Δήλωση συμμόρφωσης

AlMgSi

Ø 8-10

44

20

ΕΝ 62561-4

151112-017