Στήριγμα αγωγού Φ 8-10 με πλαστικό κορμό, διογκούμενο μίσχο neoprene και διχάλα χάλκινο ηλεκτρολυτικό (Cu-E)

Στήριγµα χάλκινο ηλεκτρολυτικό (Cu-E), αγωγών διαµέτρου Ø 8-10 mm µε πλαστικό κορµό και ελαστικό παρέµβυσµα στεγανοποίησης, διογκούµενο µίσχο neoprene και διχάλα, για στήριξη σε κεραµίδια, panels λαµαρίνας πολυουρεθάνης (sandwich), σκεπές λαµαρίνας ή ετερνίτη. Η διάνοιξη της οπής πρέπει να γίνεται µε διαµαντοτρύπανο Ø 10 mm (µη κρουστικό).

Υλικό

Διάµετρος αγωγού (mm)

Ύψος

στηρίγµατος (mm)

Διάµετρος µίσχου (mm)

Πρότυπο

Κωδικός

Τεχνικά χαρακτηριστικά

Δήλωση συμμόρφωσης

Cu-Ε

Ø 8-10

57

10

ΕΝ 62561-4

151113-008