Στήριγμα ταινίας 30 με δακτύλιο απόστασης χάλκινο επικασσιτερωμένο (Cu/eSn)

Στήριγµα χάλκινο επικασσιτερωμένο (Cu/eSn), οριζόντιων/κατακόρυφων ταινιών πλάτους από 20 έως 30 mm, µε δακτύλιο απόστασης, για στήριξη σε µπετόν ή τοιχοποιία µέσω ξυλόβιδας – “upat” Ø 8 mm.

Υλικό

Πλάτος

ταινίας (mm)

Μήκος

στηρίγµατος (mm)

Πλάτος

στηρίγµατος (mm)

Πρότυπο

Κωδικός

Τεχνικά χαρακτηριστικά

Δήλωση συμμόρφωσης

Cu/eSn

30

57

20

ΕΝ 62561-4

151212-007