Στήριγμα ταινίας 40 με δακτύλιο απόστασης χαλύβδινο ανοξείδωτο (ΙΝΟΧ)

Print
Product_%ce%a3%cf%84%ce%b7%cf%81%ce%b9%ce%b3%ce%bc%ce%b1_%cf%84%ce%b1%ce%b9%ce%bd%ce%b9%ce%b1%cf%82_40mm_%ce%bc%ce%b5_%ce%b4%ce%b1%ce%ba%cf%84%cf%85%ce%bb%ce%b9%ce%bf_%ce%b1%cf%80%ce%bf%cf%83%cf%84%ce%b1%cf%83%ce%b7%cf%82_%cf%87%ce%b1%ce%bb%cf%85%ce%b2%ce%b4%ce%b9%ce%bd%ce%bf_%ce%b1%ce%bd%ce%bf%ce%be%ce%b5%ce%b9%ce%b4%cf%89%cf%84%ce%bf_%ce%99%ce%9d%ce%9f%ce%a7_%ce%a0%ce%99%ce%a4%ce%a4%ce%91%ce%a3_151212-004

Στήριγµα χαλύβδινο ανοξείδωτο (ΙΝΟΧ), οριζόντιων/κατακόρυφων ταινιών πλάτους από 20 έως 40 mm, µε δακτύλιο απόστασης, για στήριξη σε µπετόν ή τοιχοποιία µέσω ξυλόβιδας – “upat” Ø 8 mm.

Υλικό

Πλάτος

ταινίας (mm)

Μήκος

στηρίγµατος (mm)

Πλάτος

στηρίγµατος (mm)

Πρότυπο

Κωδικός

Τεχνικά χαρακτηριστικά

Δήλωση συμμόρφωσης

INOX

40

67

20

ΕΝ 62561-4

151212-004