Ταινία γεφύρωσης τυποποιημένη πολύκλωνη εύκαμπτη χάλκινη επικασσιτερωμένη (Cu/eSn)

Ταινία γεφύρωσης τυποποιημένη πολύκλωνη εύκαμπτη χάλκινη επικασσιτερωμένη (Cu/eSn), σε µήκη 300 και 500 mm για χρήση γεφύρωσης και ισοδυναµικής σύνδεσης µεταλλικών επιφανειών.

Υλικό

Πλάτος
(mm)

Πάχος
(mm)

Διατοµή (mm2)

Μήκος
(mm)

Τρύπα
(mm)

Κωδικός

Τεχνικά χαρακτηριστικά

Δήλωση συμμόρφωσης

Cu/eSn

30

3

35

300

Ø 12

121412-001

 

 

500

121412-002