Αγωγός μονόκλωνος χαλύβδινος επιχαλκωμένος (St/Cu)

Αγωγός μονόκλωνος χαλύβδινος επιχαλκωμένος (St/Cu). Χρησιμοποιείται ως αγωγός στο συλλεκτήριο σύστημα αντικεραυνικής προστασίας και ως αγωγός καθόδου.

• Μεγαλύτερη αντοχή σε διαβρωτικό περιβάλλον

Υλικό

Διάµετρος (mm)

Διατοµή (mm2)

Βάρος ~ gr/m

Πρότυπο

Κωδικός

Τεχνικά χαρακτηριστικά

Δήλωση συμμόρφωσης

St/Cu

Ø 8

50

410

ΕΝ 62561-2

111112-001

 

 

Ø 10

78,5

630

111112-002