Αγωγός πολύκλωνος χάλκινος ηλεκτρολυτικός με επένδυση PVC (Cu-E/PVC)

Αγωγός πολύκλωνος χάλκινος ηλεκτρολυτικός με επένδυση PVC (Cu-E/PVC). Χρησιμοποιείται ως αγωγός στο συλλεκτήριο σύστημα αντικεραυνικής προστασίας-γειώσεων και ως αγωγός καθόδου.

Υλικό

Διάµετρος

(mm)

Διατοµή

(mm2)

Αριθµός
συρµατίδιων

Βάρος

~ gr/m

Κωδικός

Τεχνικά χαρακτηριστικά

Δήλωση συμμόρφωσης

Cu-E/PVC

6,7

10

7 × 1,35

110

111317-002

 

 

7,8

16

7 × 1,70

165

111317-003

 

 

9,7

25

7 × 2,14

260

111317-004

 

 

10,9

35

7 × 2,52

350

111317-005

 

 

12,8

50

19 × 1,78

480

111317-006

 

 

14,6

70

19 × 2,14

675

111317-007

 

 

17,1

95

19 × 2,52

930

111317-008

 

 

18,8

120

37 × 2,03

1.150

111317-009

 

 

20,9

150

37 × 2,25

1.420

111317-011

 

 

23,3

185

37 × 2,52

1.790

111317-012

 

 

26,6

240

61 × 2,25

2.350

111317-013