Αγωγός πολύκλωνος ανοξείδωτος χαλύβδινος (ΙΝΟΧ)

Print
Product_%ce%b1%ce%b3%cf%89%ce%b3%ce%bf%cf%82_%cf%80%ce%bf%ce%bb%cf%85%ce%ba%ce%bb%cf%89%ce%bd%ce%bf%cf%82_%ce%b1%ce%bd%ce%bf%ce%be%ce%b5%ce%b9%ce%b4%cf%89%cf%84%ce%bf%cf%82_%cf%87%ce%b1%ce%bb%cf%85%ce%b2%ce%b1%cf%82_%ce%99%ce%9d%ce%9f%ce%a7_%ce%a68mm_%ce%a0%ce%99%ce%a4%ce%a4%ce%91%ce%a3_111316-001

Αγωγός πολύκλωνος ανοξείδωτος χαλύβδινος (ΙΝΟΧ). Χρησιμοποιείται ως αγωγός στο συλλεκτήριο σύστημα αντικεραυνικής προστασίας-γειώσεων.

Υλικό

Διάµετρος

(mm)

Διατοµή

(mm2)

Αριθµός
συρµατίδιων

Βάρος

~ gr/m

Πρότυπο

Κωδικός

Τεχνικά χαρακτηριστικά

Δήλωση συμμόρφωσης

INOX

Ø 8

50,24

7 × 19

258

ΕΝ

62561-2

111316-001

 

 

Ø 10

78,50

375

111316-002