Ταινία ανοξείδωτη χαλύβδινη (ΙΝΟΧ)

Print
Product_%cf%84%ce%b1%ce%b9%ce%bd%ce%b9%ce%b1_%ce%bb%ce%b1%ce%bc%ce%b1_%cf%87%ce%b1%ce%bb%cf%85%ce%b2%ce%b4%ce%b9%ce%bd%ce%b7_%ce%b1%ce%bd%ce%bf%ce%be%ce%b5%ce%b9%ce%b4%cf%89%cf%84%ce%b7_%ce%99%ce%9d%ce%9f%ce%a7_v2a_30x3_5mm_%ce%a0%ce%99%ce%a4%ce%a4%ce%91%ce%a3_121116-001

Ταινία (λάμα) ανοξείδωτη χαλύβδινη (ΙΝΟΧ) για χρήση κυρίως σε συστήματα γειώσεων (θεμελιακή - περιμετρική). Επίσης χρησιμοποιείται και σε συστήματα αντικεραυνικής προστασίας για ισοδυναμικές συνδέσεις.

Υλικό

Πλάτος (mm)

Πάχος (mm)

Διατοµη (mm2)

Βάρος ~ gr/m

Πρότυπο

Κωδικός

Τεχνικά χαρακτηριστικά

Δήλωση συμμόρφωσης

INOX V2A

30

3,5

105

825

ΕΝ

62561-2

121116-001

 

 

INOX V4A

121116-003