Στήριγμα εσωτερικού χώρου ταινιών χαλύβδινο επιψευδαργυρωμένο εν θερμώ (St/tZn)

Print
Product_%cf%83%cf%84%ce%b7%cf%81%ce%b9%ce%b3%ce%bc%ce%b1_%cf%84%ce%b1%ce%b9%ce%bd%ce%b9%ce%b1%cf%82_%ce%b5%cf%83%cf%89%cf%84%ce%b5%cf%81%ce%b9%ce%ba%ce%bf%cf%85_%cf%87%cf%89%cf%81%ce%bf%cf%85_%cf%87%ce%b1%ce%bb%cf%85%ce%b2%ce%b4%ce%b9%ce%bd%ce%bf_%ce%b8%ce%b5%cf%81%ce%bc%ce%b1_%ce%b5%cf%80%ce%b9%cf%88%ce%b5%cf%85%ce%b4%ce%b1%cf%81%ce%b3%cf%85%cf%81%cf%89%ce%bc%ce%b5%ce%bd%ce%bf_st-tzn_%ce%a0%ce%99%ce%a4%ce%a4%ce%91%ce%a3_151213-001

Στήριγµα τοίχου χαλύβδινο επιψευδαργυρωμένο εν θερμώ (St/tZn), ταινίας εσωτερικών χώρων (στερέωση µε στριφόνι/upat).

Υλικό

Πλάτος ταινίας

 (mm)

Πάχος ταινίας

(mm)

Πρότυπο

Κωδικός

Τεχνικά χαρακτηριστικά

Δήλωση συμμόρφωσης

St/tZn

έως 40

έως 6

ΕΝ 62561-4

151213-001