Στήριγμα κατακόρυφης συγκράτησης αγωγών/ταινιών χάλκινο ηλεκτρολυτικό (Cu-Ε)

Στήριγµα “πασαλάκι” χάλκινο ηλεκτρολυτικό (Cu-Ε), µε εγκοπή για την κατακόρυφη στήριξη ταινιών µε πλάτος έως 40 mm και την συγκράτηση αγωγού διαµέτρου Ø 8-10 mm.

Υλικό

Μήκος στηρίγµατος (mm)

Κωδικός

Τεχνικά χαρακτηριστικά

Δήλωση συμμόρφωσης

Cu-E

250

151311-005

 

 

400

151311-006