Στήριγμα κατακόρυφης συγκράτησης αγωγών/ταινιών χαλύβδινο επιχαλκωμένο (St/Cu)

Στήριγµα “πασαλάκι” χαλύβδινο επιχαλκωμένο (St/Cu), µε εγκοπή για την κατακόρυφη στήριξη ταινιών µε πλάτος έως 40 mm και την συγκράτηση αγωγού διαµέτρου Ø 8-10 mm.

Υλικό

Μήκος στηρίγµατος (mm)

Κωδικός

Τεχνικά χαρακτηριστικά

Δήλωση συμμόρφωσης

St/Cu

250

151311-003

 

 

400

151311-004