Στήριγμα αγωγού Φ 8-10 επί μεταλλικών ακμών σχήματος Η χαλύβδινο επιψευδαργυρωμένο εν θερμώ | χάλκινο ηλεκτρολυτικό (St/tZn | Cu-E)

Print
Product_%ce%a3%cf%84%ce%b7%cf%81%ce%b9%ce%b3%ce%bc%ce%b1_%ce%b1%ce%b3%cf%89%ce%b3%ce%bf%cf%85_%ce%a68-10_%ce%b5%cf%80%ce%b9_%ce%bc%ce%b5%cf%84%ce%b1%ce%bb%ce%bb%ce%b9%ce%ba%cf%89%ce%bd_%ce%b1%ce%ba%ce%bc%cf%89%ce%bd_%cf%83%cf%87%ce%b7%ce%bc%ce%b1%cf%84%ce%bf%cf%82_%ce%97_%cf%87%ce%b1%ce%bb%cf%85%ce%b2%ce%b4%ce%b9%ce%bd%ce%bf_%ce%b8%ce%b5%cf%81%ce%bc%ce%b1_%ce%b5%cf%80%ce%b9%cf%88%ce%b5%cf%85%ce%b4%ce%b1%cf%81%ce%b3%cf%85%cf%81%cf%89%ce%bc%ce%b5%ce%bd%ce%bf_st-tzn_%cf%87%ce%b1%ce%bb%ce%ba%ce%b9%ce%bd%ce%bf_cu-e_%ce%a0%ce%99%ce%a4%ce%a4%ce%91%ce%a3_151120-002

Στήριγµα χαλύβδινο επιψευδαργυρωμένο εν θερμώ | χάλκινο ηλεκτρολυτικό (St/tZn | Cu-E), αγωγών κυκλικής διατοµής Ø 8-10 mm, για στήριξη σε µεταλλικές ακµές σχήµατος «Η».

Υλικό

Αγωγoί (mm)

Πάχος µεταλλικής ακµής (mm)

Πρότυπο

Κωδικός

Τεχνικά χαρακτηριστικά

Δήλωση συμμόρφωσης

St/tZn|Cu-Ε

Ø 8-10

5 – 18

ΕΝ 62561-4

151120-005

 

 

St/tZn|Cu-Ε

18– 35

151120-006