Στήριγμα αγωγού Φ 8-10 επί μεταλλικών ακμών σχήματος Η χαλύβδινο επιψευδαργυρωμένο εν θερμώ (St/tZn)

Στήριγµα χαλύβδινο επιψευδαργυρωμένο εν θερμώ (St/tZn), αγωγών κυκλικής διατοµής Ø 8-10 mm, για στήριξη σε µεταλλικές ακµές σχήµατος «Η».

Υλικό

Αγωγoί (mm)

Πάχος µεταλλικής ακµής (mm)

Πρότυπο

Κωδικός

Τεχνικά χαρακτηριστικά

Δήλωση συμμόρφωσης

St/tZn

Ø 8-10

5 – 18

ΕΝ 62561-4

151120-001

 

 

St/tZn

18 – 35

151120-002