Στήριγμα αγωγού Φ 8-10 με βάση από ανοξείδωτο χάλυβα, χάλκινο ηλεκτρολυτικό (Cu-E)

Στήριγµα χάλκινο ηλεκτρολυτικό (Cu-E), οριζόντιων/κατακόρυφων αγωγών διαµέτρου Ø 8-10 mm και βάση από ανοξείδωτο χάλυβα (ΙΝΟΧ), που στερεώνεται στις βίδες της λαµαρίνας (κυµατοειδή/αυλακωτή).

Υλικό

Διάµετρος
αγωγού (mm)

Μήκος

στηρίγµατος (mm)

Πλάτος
στηρίγµατος (mm)

Πρότυπο

Κωδικός

Τεχνικά χαρακτηριστικά

Δήλωση συμμόρφωσης

Cu-E

Ø 8-10

43

20

ΕΝ 62561-4

151118-004