Πλάκα γείωσης χαλύβδινη επιψευδαργυρωμένη εν θερμώ (St/tZn)

Print
Product_%cf%80%ce%bb%ce%b1%ce%ba%ce%b1_%ce%b3%ce%b5%ce%b9%cf%89%cf%83%ce%b7%cf%82_500x500x3mm_%cf%87%ce%b1%ce%bb%cf%85%ce%b2%ce%b4%ce%b9%ce%bd%ce%b7_%ce%b8%ce%b5%cf%81%ce%bc%ce%b1_%ce%b5%cf%80%ce%b9%cf%88%ce%b5%cf%85%ce%b4%ce%b1%cf%81%ce%b3%cf%85%cf%81%cf%89%ce%bc%ce%b5%ce%bd%ce%b7_st-tzn_%ce%a0%ce%99%ce%a4%ce%a4%ce%91%ce%a3_191211-011

Πλάκα γείωσης χαλύβδινη επιψευδαργυρωμένη εν θερμώ (St/tZn), διαφόρων διαστάσεων µε σύνδεσµο αγωγού ενός σηµείου.

Υλικό

Μήκος (mm)

Πλάτος (mm)

Πάχος (mm)

Πρότυπο

Κωδικός

Τεχνικά χαρακτηριστικά

Δήλωση συμμόρφωσης

St/tZn

500

500

3

ΕΝ 62561-2

191211-009

 

 

500

500

5

191211-011

 

 

500

1.000

3

191211-006

 

 

500

1.000

5

191211-008

 

 

1.000

1.000

3

191211-001

 

 

1.000

1.000

5

191211-002