Στηρίγματα

Στηρίγματα
Pdf Print
Product_small_%cf%83%cf%84%ce%b7%cf%81%ce%b9%ce%b3%ce%bc%ce%b1%cf%84%ce%b1_%ce%ba%ce%b1%cf%84%ce%b1%ce%ba%ce%bf%cf%81%cf%85%cf%86%ce%b7%cf%82_%cf%83%cf%85%ce%b3%ce%ba%cf%81%ce%b1%cf%84%ce%b7%cf%83%ce%b7%cf%82_%cf%84%ce%b1%ce%b9%ce%bd%ce%b9%cf%89%ce%bd_%ce%b1%ce%b3%cf%89%ce%b3%cf%89%ce%bd_%cf%80%ce%b1%cf%83%ce%b1%ce%bb%ce%b1%ce%ba%ce%b9%ce%b1_%cf%87%ce%b1%ce%bb%cf%85%ce%b2%ce%b4%ce%b9%ce%bd%ce%b1_%ce%b8%ce%b5%cf%81%ce%bc%ce%b1_%ce%b5%cf%80%ce%b9%cf%88%ce%b5%cf%85%ce%b4%ce%b1%cf%81%ce%b3%cf%85%cf%81%cf%89%ce%bc%ce%b5%ce%bd%ce%b1_st-tzn_%ce%a0%ce%99%ce%a4%ce%a4%ce%91%ce%a3_151311-001
Στήριγμα κατακόρυφης συγκράτησης αγωγών/ταινιών χαλύβδινο επιψευδαργυρωμένο εν θερμώ (St/tZn) Στήριγµα “πασαλάκι” χαλύβδινο επιψευδαργυρωμένο εν θερμώ (St/tZn), µε εγκοπή για την κατακόρυφη στήριξη ταινιών µε πλάτος έως 40 mm κ... Morearrows
Product_small_%cf%83%cf%84%ce%b7%cf%81%ce%b9%ce%b3%ce%bc%ce%b1%cf%84%ce%b1_%ce%ba%ce%b1%cf%84%ce%b1%ce%ba%ce%bf%cf%81%cf%85%cf%86%ce%b7%cf%82_%cf%83%cf%85%ce%b3%ce%ba%cf%81%ce%b1%cf%84%ce%b7%cf%83%ce%b7%cf%82_%cf%84%ce%b1%ce%b9%ce%bd%ce%b9%cf%89%ce%bd_%ce%b1%ce%b3%cf%89%ce%b3%cf%89%ce%bd_%cf%80%ce%b1%cf%83%ce%b1%ce%bb%ce%b1%ce%ba%ce%b9%ce%b1_%cf%87%ce%b1%ce%bb%cf%85%ce%b2%ce%b4%ce%b9%ce%bd%ce%b1_%ce%b5%cf%80%ce%b9%cf%87%ce%b1%ce%bb%ce%ba%cf%89%ce%bc%ce%b5%ce%bd%ce%b1_st-cu_%ce%a0%ce%99%ce%a4%ce%a4%ce%91%ce%a3_151311-003
Στήριγμα κατακόρυφης συγκράτησης αγωγών/ταινιών χαλύβδινο επιχαλκωμένο (St/Cu) Στήριγµα “πασαλάκι” χαλύβδινο επιχαλκωμένο (St/Cu), µε εγκοπή για την κατακόρυφη στήριξη ταινιών µε πλάτος έως 40 mm και την συγκράτη... Morearrows
Product_small_%cf%83%cf%84%ce%b7%cf%81%ce%b9%ce%b3%ce%bc%ce%b1%cf%84%ce%b1_%ce%ba%ce%b1%cf%84%ce%b1%ce%ba%ce%bf%cf%81%cf%85%cf%86%ce%b7%cf%82_%cf%83%cf%85%ce%b3%ce%ba%cf%81%ce%b1%cf%84%ce%b7%cf%83%ce%b7%cf%82_%cf%84%ce%b1%ce%b9%ce%bd%ce%b9%cf%89%ce%bd_%ce%b1%ce%b3%cf%89%ce%b3%cf%89%ce%bd_%cf%80%ce%b1%cf%83%ce%b1%ce%bb%ce%b1%ce%ba%ce%b9%ce%b1_%cf%87%ce%b1%ce%bb%ce%ba%ce%b9%ce%bd%ce%b1_cu_%ce%a0%ce%99%ce%a4%ce%a4%ce%91%ce%a3_151311-005
Στήριγμα κατακόρυφης συγκράτησης αγωγών/ταινιών χάλκινο ηλεκτρολυτικό (Cu-Ε) Στήριγµα “πασαλάκι” χάλκινο ηλεκτρολυτικό (Cu-Ε), µε εγκοπή για την κατακόρυφη στήριξη ταινιών µε πλάτος έως 40 mm και την συγκράτηση... Morearrows
Product_small_%cf%83%cf%84%ce%b7%cf%81%ce%b9%ce%b3%ce%bc%ce%b1_%cf%84%ce%b1%ce%b9%ce%bd%ce%b9%ce%b1%cf%82_%ce%b5%cf%83%cf%89%cf%84%ce%b5%cf%81%ce%b9%ce%ba%ce%bf%cf%85_%cf%87%cf%89%cf%81%ce%bf%cf%85_%cf%87%ce%b1%ce%bb%cf%85%ce%b2%ce%b4%ce%b9%ce%bd%ce%bf_%ce%b8%ce%b5%cf%81%ce%bc%ce%b1_%ce%b5%cf%80%ce%b9%cf%88%ce%b5%cf%85%ce%b4%ce%b1%cf%81%ce%b3%cf%85%cf%81%cf%89%ce%bc%ce%b5%ce%bd%ce%bf_st-tzn_%ce%a0%ce%99%ce%a4%ce%a4%ce%91%ce%a3_151213-001
Στήριγμα εσωτερικού χώρου ταινιών χαλύβδινο επιψευδαργυρωμένο εν θερμώ (St/tZn) Στήριγµα τοίχου χαλύβδινο επιψευδαργυρωμένο εν θερμώ (St/tZn), ταινίας εσωτερικών χώρων (στερέωση µε στριφόνι/upat). Morearrows
Product_small_%cf%83%cf%84%ce%b7%cf%81%ce%b9%ce%b3%ce%bc%ce%b1_%cf%84%ce%b1%ce%b9%ce%bd%ce%b9%ce%b1%cf%82_%ce%b5%cf%83%cf%89%cf%84%ce%b5%cf%81%ce%b9%ce%ba%ce%bf%cf%85_%cf%87%cf%89%cf%81%ce%bf%cf%85_%cf%87%ce%b1%ce%bb%ce%ba%ce%b9%ce%bd%ce%bf_cu_%ce%a0%ce%99%ce%a4%ce%a4%ce%91%ce%a3_151213-002
Στήριγμα εσωτερικού χώρου ταινιών χάλκινο ηλεκτρολυτικό (Cu-E) Στήριγµα τοίχου χάλκινο ηλεκτρολυτικό (Cu-E), ταινίας εσωτερικών χώρων (στερέωση µε στριφόνι/upat). Morearrows
Product_small_%cf%83%cf%84%ce%b7%cf%81%ce%b9%ce%b3%ce%bc%ce%b1_%cf%84%ce%b1%ce%b9%ce%bd%ce%b9%ce%b1%cf%82_%ce%b5%cf%83%cf%89%cf%84%ce%b5%cf%81%ce%b9%ce%ba%ce%bf%cf%85_%cf%87%cf%89%cf%81%ce%bf%cf%85_%cf%87%ce%b1%ce%bb%ce%ba%ce%b9%ce%bd%ce%bf_%ce%b5%cf%80%ce%b9%ce%ba%ce%b1%cf%83%cf%83%ce%b9%cf%84%ce%b5%cf%81%cf%89%ce%bc%ce%b5%ce%bd%ce%bf_cu-esn_%ce%a0%ce%99%ce%a4%ce%a4%ce%91%ce%a3_151213-003
Στήριγμα εσωτερικού χώρου ταινιών χάλκινο επικασσιτερωμένο (Cu/eSn) Στήριγµα τοίχου χάλκινο επικασσιτερωμένο (Cu/eSn), ταινίας εσωτερικών χώρων (στερέωση µε στριφόνι/upat). Morearrows
Product_small_%cf%83%cf%84%ce%b7%cf%81%ce%b9%ce%b3%ce%bc%ce%b1%cf%84%ce%b1_%ce%b1%ce%b3%cf%89%ce%b3%cf%89%ce%bd_%ce%ba%cf%85%ce%b1%ce%b8%ce%b9%ce%b1_%ce%bf%cf%81%ce%b5%ce%b9%cf%87%ce%b1%ce%bb%ce%ba%ce%b9%ce%bd%ce%b1_ms_%ce%a0%ce%99%ce%a4%ce%a4%ce%91%ce%a3_151123-001
Στήριγμα αγωγού Φ 8-10 τύπου κυαθίου (Ms-Cu/Zn) Στήριγµα (κυάθιο) αγωγών κυκλικής διατοµής, από ορείχαλκο (Ms-Cu/Zn), µε εσωτερικό σπείρωµα, κατάλληλο για µεταλλικές επιφάνειες, &mi... Morearrows