Αγωγοί - Ταινίες - Πλάκες

Αγωγοί - Ταινίες - Πλάκες
Αγωγός μονόκλωνος χαλύβδινος επιψευδαργυρωμένος εν θερμώ (St/tZn)

Αγωγός μονόκλωνος χαλύβδινος θερμά επιψευδαργυρωμένος (St/tZn), με βάρος επιψευδαργύρωσης τουλάχιστον 350gr/m2. Χρησιμοποιείται κυρίως σε συστήµατα γειώσεων (θεµελιακή – περι&mic

Αγωγός μονόκλωνος χάλκινος ηλεκτρολυτικός (Cu-E)

Αγωγός μονόκλωνος χάλκινος ηλεκτρολυτικός (Cu-E). Χρησιμοποιείται κυρίως σε συστήµατα γειώσεων (θεµελιακή – περιµετρική).

Αγωγός μονόκλωνος ανοξείδωτος χαλύβδινος (ΙΝΟΧ)

Αγωγός μονόκλωνος ανοξείδωτος χαλύβδινος (ΙΝΟΧ). Χρησιμοποιείται κυρίως σε συστήµατα γειώσεων (θεµελιακή – περιµετρική).

• Μεγαλύ

Ταινία χαλύβδινη επιψευδαργυρωμένη εν θερμώ (St/tZn)

Ταινία (λάμα) χαλύβδινη επιψευδαργυρωμένη εν θερμώ (St/tZn) για χρήση κυρίως σε συστήματα γειώσεων (θεμελιακή - περιμετρική). Επίσης χρησιμοποιείται και σε συστήματα αντικεραυνικής προστασίας για

Ταινία χάλκινη ηλεκτρολυτική (Cu-E)

Ταινία (λάμα) χάλκινη ηλεκτρολυτική (Cu-E) για χρήση κυρίως σε συστήματα γειώσεων (θεμελιακή - περιμετρική). Επίσης χρησιμοποιείται και σε συστήματα αντικεραυνικής προστασίας για ισοδυναμικές συνδ

Ταινία ανοξείδωτη χαλύβδινη (ΙΝΟΧ)

Ταινία (λάμα) ανοξείδωτη χαλύβδινη (ΙΝΟΧ) για χρήση κυρίως σε συστήματα γειώσεων (θεμελιακή - περιμετρική). Επίσης χρησιμοποιείται και σε συστήματα αντικεραυνικής προστασίας για ισοδυναμικές συνδέ

Ταινία πολύκλωνη εύκαμπτη χάλκινη ηλεκτρολυτική (Cu-E)

Ταινία πολύκλωνη εύκαμπτη χάλκινη ηλεκτρολυτική (Cu-E) αποτελούµενη από συρµατίδια µικρής διαµέτρου (υψηλής αγωγιµότητας) για χρήση γεφύρωσης και ισοδυναµικής σ

Ταινία πολύκλωνη εύκαμπτη χάλκινη επικασσιτερωμένη (Cu/eSn)

Ταινία πολύκλωνη εύκαμπτη χάλκινη επικασσιτερωμένη (Cu/eSn) αποτελούµενη από συρµατίδια µικρής διαµέτρου 0,2 mm για χρήση γεφύρωσης και ισοδυναµικής σύνδεσης µε

Ταινία γεφύρωσης τυποποιημένη πολύκλωνη εύκαμπτη χάλκινη ηλεκτρολυτική (Cu-E)

Ταινία γεφύρωσης τυποποιημένη πολύκλωνη εύκαμπτη χάλκινη ηλεκτρολυτική (Cu-E), σε µήκη 300 και 500 mm για χρήση γεφύρωσης και ισοδυναµικής σύνδεσης µεταλλικών επιφανειών.

Ταινία γεφύρωσης τυποποιημένη πολύκλωνη εύκαμπτη χάλκινη επικασσιτερωμένη (Cu/eSn)

Ταινία γεφύρωσης τυποποιημένη πολύκλωνη εύκαμπτη χάλκινη επικασσιτερωμένη (Cu/eSn), σε µήκη 300 και 500 mm για χρήση γεφύρωσης και ισοδυναµικής σύνδεσης µεταλλικών επιφανειών.

Πλάκα γείωσης χαλύβδινη επιψευδαργυρωμένη εν θερμώ (St/tZn)

Πλάκα γείωσης χαλύβδινη επιψευδαργυρωμένη εν θερμώ (St/tZn), διαφόρων διαστάσεων µε σύνδεσµο αγωγού ενός σηµείου.

Πλάκα γείωσης χάλκινη ηλεκτρολυτική (Cu-E)

Πλάκα γείωσης χάλκινη ηλεκτρολυτική (Cu-E), διαφόρων διαστάσεων µε σύνδεσµο αγωγού ενός σηµείου.