Στηρίγματα

Στηρίγματα
Pdf Print
Product_small_%ce%a3%cf%84%ce%b7%cf%81%ce%b9%ce%b3%ce%bc%ce%b1_%ce%b1%ce%b3%cf%89%ce%b3%ce%bf%cf%85_%ce%a68-10_%cf%84%cf%85%cf%80%ce%bf%cf%85_hilti_%cf%87%ce%b1%ce%bb%cf%85%ce%b2%ce%b4%ce%b9%ce%bd%ce%bf_%ce%b8%ce%b5%cf%81%ce%bc%ce%b1_%ce%b5%cf%80%ce%b9%cf%88%ce%b5%cf%85%ce%b4%ce%b1%cf%81%ce%b3%cf%85%cf%81%cf%89%ce%bc%ce%b5%ce%bd%ce%bf_st-tzn_%ce%a0%ce%99%ce%a4%ce%a4%ce%91%ce%a3_151111-001
Στήριγμα αγωγού Φ 8-10 τύπου HILTI χαλύβδινο επιψευδαργυρωμένο εν θερμώ (St/tZn) Στήριγµα χαλύβδινο επιψευδαργυρωμένο εν θερμώ (St/tZn), οριζόντιων/κατακόρυφων αγωγών διαµέτρου Ø 8-10 mm, µε εσωτερικό σπείρωµα, γι... Morearrows
Product_small_%ce%a3%cf%84%ce%b7%cf%81%ce%b9%ce%b3%ce%bc%ce%b1_%ce%b1%ce%b3%cf%89%ce%b3%ce%bf%cf%85_%ce%a68-10_%cf%84%cf%85%cf%80%ce%bf%cf%85_hilti_%cf%87%ce%b1%ce%bb%ce%ba%ce%b9%ce%bd%ce%bf_%ce%b7%ce%bb%ce%b5%ce%ba%cf%84%cf%81%ce%bf%ce%bb%cf%85%cf%84%ce%b9%ce%ba%ce%bf_cu-e_%ce%96%ce%91%ce%9c%ce%91%ce%9a-ecu_%ce%a0%ce%99%ce%a4%ce%a4%ce%91%ce%a3_151111-025
Στήριγμα αγωγού Φ 8-10 τύπου HILTI κράμα ψευδαργύρου επιχαλκωμένο (ZAMAK/eCu) Στήριγµα κράμα ψευδαργύρου επιχαλκωμένο (ZAMAK/eCu), οριζόντιων/κατακόρυφων αγωγών διαµέτρου Ø 8-10 mm, µε εσωτερικό σπείρωµα, για σ... Morearrows
Product_small_%ce%a3%cf%84%ce%b7%cf%81%ce%b9%ce%b3%ce%bc%ce%b1_%ce%b1%ce%b3%cf%89%ce%b3%ce%bf%cf%85_%ce%a68-10_%cf%84%cf%85%cf%80%ce%bf%cf%85_hilti_%cf%87%ce%b1%ce%bb%cf%85%ce%b2%ce%b4%ce%b9%ce%bd%ce%bf_%ce%b8%ce%b5%cf%81%ce%bc%ce%b1_%ce%b5%cf%80%ce%b9%cf%88%ce%b5%cf%85%ce%b4%ce%b1%cf%81%ce%b3%cf%85%cf%81%cf%89%ce%bc%ce%b5%ce%bd%ce%bf_st-tzn_-_%ce%96%ce%91%ce%9c%ce%91%ce%9a_%ce%a0%ce%99%ce%a4%ce%a4%ce%91%ce%a3_151111-015
Στήριγμα αγωγού Φ 8-10 τύπου HILTI κράμα ψευδαργύρου (ΖΑΜΑΚ) Στήριγµα κράμα ψευδαργύρου (ΖΑΜΑΚ), οριζόντιων/κατακόρυφων αγωγών διαµέτρου Ø 8-10 mm, µε εσωτερικό σπείρωµα, για στήριξη σε µ... Morearrows
Product_small_%ce%a3%cf%84%ce%b7%cf%81%ce%b9%ce%b3%ce%bc%ce%b1_%ce%b1%ce%b3%cf%89%ce%b3%ce%bf%cf%85_%ce%a616_%cf%84%cf%85%cf%80%ce%bf%cf%85_hilti_%cf%87%ce%b1%ce%bb%cf%85%ce%b2%ce%b4%ce%b9%ce%bd%ce%bf_%ce%b8%ce%b5%cf%81%ce%bc%ce%b1_%ce%b5%cf%80%ce%b9%cf%88%ce%b5%cf%85%ce%b4%ce%b1%cf%81%ce%b3%cf%85%cf%81%cf%89%ce%bc%ce%b5%ce%bd%ce%bf_st-tzn_%ce%a0%ce%99%ce%a4%ce%a4%ce%91%ce%a3_151111-013
Στήριγμα αγωγού Φ 16 τύπου HILTI χαλύβδινο επιψευδαργυρωμένο εν θερμώ (St/tZn) Στήριγµα χαλύβδινο επιψευδαργυρωμένο εν θερμώ (St/tZn), οριζόντιων/κατακόρυφων αγωγών διαµέτρου Ø 16 mm, µε εσωτερικό σπείρωµα, για ... Morearrows
Product_small_%ce%a3%cf%84%ce%b7%cf%81%ce%b9%ce%b3%ce%bc%ce%b1_%ce%b1%ce%b3%cf%89%ce%b3%ce%bf%cf%85_%ce%a616_%cf%84%cf%85%cf%80%ce%bf%cf%85_hilti_%cf%87%ce%b1%ce%bb%ce%ba%ce%b9%ce%bd%ce%bf_%ce%b7%ce%bb%ce%b5%ce%ba%cf%84%cf%81%ce%bf%ce%bb%cf%85%cf%84%ce%b9%ce%ba%ce%bf_cu-e_%ce%96%ce%91%ce%9c%ce%91%ce%9a-ecu_%ce%a0%ce%99%ce%a4%ce%a4%ce%91%ce%a3_151111-035
Στήριγμα αγωγού Φ 16 τύπου HILTI κράμα ψευδαργύρου επιχαλκωμένο (ZAMAK/eCu) Στήριγµα κράμα ψευδαργύρου επιχαλκωμένο (ZAMAK/eCu), οριζόντιων/κατακόρυφων αγωγών διαµέτρου Ø 16 mm, µε εσωτερικό σπείρωµα, για στή... Morearrows
Product_small_%ce%a3%cf%84%ce%b7%cf%81%ce%b9%ce%b3%ce%bc%ce%b1_%ce%b1%ce%b3%cf%89%ce%b3%ce%bf%cf%85_%ce%a616_%cf%84%cf%85%cf%80%ce%bf%cf%85_hilti_%cf%87%ce%b1%ce%bb%cf%85%ce%b2%ce%b4%ce%b9%ce%bd%ce%bf_%ce%b8%ce%b5%cf%81%ce%bc%ce%b1_%ce%b5%cf%80%ce%b9%cf%88%ce%b5%cf%85%ce%b4%ce%b1%cf%81%ce%b3%cf%85%cf%81%cf%89%ce%bc%ce%b5%ce%bd%ce%bf_st-tzn_-_%ce%96%ce%91%ce%9c%ce%91%ce%9a_%ce%a0%ce%99%ce%a4%ce%a4%ce%91%ce%a3_151111-020
Στήριγμα αγωγού Φ 16 τύπου HILTI κράμα ψευδαργύρου (ΖΑΜΑΚ) Στήριγµα κράμα ψευδαργύρου (ΖΑΜΑΚ), οριζόντιων/κατακόρυφων αγωγών διαµέτρου Ø 16 mm, µε εσωτερικό σπείρωµα, για στήριξη σε µπε... Morearrows
Product_small_%ce%a3%cf%84%ce%b7%cf%81%ce%b9%ce%b3%ce%bc%ce%b1_%ce%b1%ce%b3%cf%89%ce%b3%ce%bf%cf%85_%ce%a66_%ce%bc%ce%b5_%ce%b4%ce%b1%ce%ba%cf%84%cf%85%ce%bb%ce%b9%ce%bf_%ce%b1%cf%80%ce%bf%cf%83%cf%84%ce%b1%cf%83%ce%b7%cf%82_%cf%87%ce%b1%ce%bb%cf%85%ce%b2%ce%b4%ce%b9%ce%bd%ce%bf_%ce%b8%ce%b5%cf%81%ce%bc%ce%b1_%ce%b5%cf%80%ce%b9%cf%88%ce%b5%cf%85%ce%b4%ce%b1%cf%81%ce%b3%cf%85%cf%81%cf%89%ce%bc%ce%b5%ce%bd%ce%bf_st-tzn_%ce%a0%ce%99%ce%a4%ce%a4%ce%91%ce%a3_151112-002
Στήριγμα αγωγού Φ 6 με δακτύλιο απόστασης χαλύβδινο επιψευδαργυρωμένο εν θερμώ (St/tZn) Στήριγµα χαλύβδινο επιψευδαργυρωμένο εν θερμώ (St/tZn), οριζόντιων/κατακόρυφων αγωγών διαµέτρου Ø 6 mm, µε δακτύλιο απόστασης, για στήριξη... Morearrows
Product_small_%ce%a3%cf%84%ce%b7%cf%81%ce%b9%ce%b3%ce%bc%ce%b1_%ce%b1%ce%b3%cf%89%ce%b3%ce%bf%cf%85_%ce%a66_%ce%bc%ce%b5_%ce%b4%ce%b1%ce%ba%cf%84%cf%85%ce%bb%ce%b9%ce%bf_%ce%b1%cf%80%ce%bf%cf%83%cf%84%ce%b1%cf%83%ce%b7%cf%82_%cf%87%ce%b1%ce%bb%ce%ba%ce%b9%ce%bd%ce%bf_%ce%b7%ce%bb%ce%b5%ce%ba%cf%84%cf%81%ce%bf%ce%bb%cf%85%cf%84%ce%b9%ce%ba%ce%bf_cu-e_%ce%a0%ce%99%ce%a4%ce%a4%ce%91%ce%a3_151112-029
Στήριγμα αγωγού Φ 6 με δακτύλιο απόστασης χάλκινο ηλεκτρολυτικό (Cu-E) Στήριγµα χάλκινο ηλεκτρολυτικό (Cu-E), οριζόντιων/κατακόρυφων αγωγών διαµέτρου Ø 6 mm, µε δακτύλιο απόστασης, για στήριξη σε µπετόν ... Morearrows
Product_small_%ce%a3%cf%84%ce%b7%cf%81%ce%b9%ce%b3%ce%bc%ce%b1_%ce%b1%ce%b3%cf%89%ce%b3%ce%bf%cf%85_%ce%a66_%ce%bc%ce%b5_%ce%b4%ce%b1%ce%ba%cf%84%cf%85%ce%bb%ce%b9%ce%bf_%ce%b1%cf%80%ce%bf%cf%83%cf%84%ce%b1%cf%83%ce%b7%cf%82_%cf%87%ce%b1%ce%bb%ce%ba%ce%b9%ce%bd%ce%bf_%ce%b5%cf%80%ce%b9%ce%ba%ce%b1%cf%83%cf%83%ce%b9%cf%84%ce%b5%cf%81%cf%89%ce%bc%ce%b5%ce%bd%ce%bf_cu-esn_%ce%a0%ce%99%ce%a4%ce%a4%ce%91%ce%a3_151112-036
Στήριγμα αγωγού Φ 6 με δακτύλιο απόστασης χάλκινο επικασσιτερωμένο (Cu/eSn) Στήριγµα χάλκινο επικασσιτερωμένο (Cu/eSn), οριζόντιων/κατακόρυφων αγωγών διαµέτρου Ø 6 mm, µε δακτύλιο απόστασης, για στήριξη σε µπ... Morearrows
Product_small_%ce%a3%cf%84%ce%b7%cf%81%ce%b9%ce%b3%ce%bc%ce%b1_%ce%b1%ce%b3%cf%89%ce%b3%ce%bf%cf%85_%ce%a66_%ce%bc%ce%b5_%ce%b4%ce%b1%ce%ba%cf%84%cf%85%ce%bb%ce%b9%ce%bf_%ce%b1%cf%80%ce%bf%cf%83%cf%84%ce%b1%cf%83%ce%b7%cf%82_%ce%ba%cf%81%ce%b1%ce%bc%ce%b1%cf%84%ce%bf%cf%82_%ce%b1%ce%bb%ce%bf%cf%85%ce%bc%ce%b9%ce%bd%ce%b9%ce%bf%cf%85_almgsi_%ce%a0%ce%99%ce%a4%ce%a4%ce%91%ce%a3_151112-016
Στήριγμα αγωγού Φ 6 με δακτύλιο απόστασης κράμα αλουμινίου (AlMgSi) Στήριγµα κράμα αλουμινίου (AlMgSi), οριζόντιων/κατακόρυφων αγωγών διαµέτρου Ø 6 mm, µε δακτύλιο απόστασης, για στήριξη σε µπετόν ή τ... Morearrows
Product_small_%ce%a3%cf%84%ce%b7%cf%81%ce%b9%ce%b3%ce%bc%ce%b1_%ce%b1%ce%b3%cf%89%ce%b3%ce%bf%cf%85_%ce%a66_%ce%bc%ce%b5_%ce%b4%ce%b1%ce%ba%cf%84%cf%85%ce%bb%ce%b9%ce%bf_%ce%b1%cf%80%ce%bf%cf%83%cf%84%ce%b1%cf%83%ce%b7%cf%82_%cf%87%ce%b1%ce%bb%cf%85%ce%b2%ce%b4%ce%b9%ce%bd%ce%bf_%ce%b1%ce%bd%ce%bf%ce%be%ce%b5%ce%b9%ce%b4%cf%89%cf%84%ce%bf_%ce%99%ce%9d%ce%9f%ce%a7_%ce%a0%ce%99%ce%a4%ce%a4%ce%91%ce%a3_151112-005
Στήριγμα αγωγού Φ 6 με δακτύλιο απόστασης χαλύβδινο ανοξείδωτο (ΙΝΟΧ) Στήριγµα χαλύβδινο ανοξείδωτο (ΙΝΟΧ), οριζόντιων/κατακόρυφων αγωγών διαµέτρου Ø 6 mm, µε δακτύλιο απόστασης, για στήριξη σε µπετόν ή... Morearrows
Product_small_%ce%a3%cf%84%ce%b7%cf%81%ce%b9%ce%b3%ce%bc%ce%b1_%ce%b1%ce%b3%cf%89%ce%b3%ce%bf%cf%85_%ce%a68-10_%ce%bc%ce%b5_%ce%b4%ce%b1%ce%ba%cf%84%cf%85%ce%bb%ce%b9%ce%bf_%ce%b1%cf%80%ce%bf%cf%83%cf%84%ce%b1%cf%83%ce%b7%cf%82_%cf%87%ce%b1%ce%bb%cf%85%ce%b2%ce%b4%ce%b9%ce%bd%ce%bf_%ce%b8%ce%b5%cf%81%ce%bc%ce%b1_%ce%b5%cf%80%ce%b9%cf%88%ce%b5%cf%85%ce%b4%ce%b1%cf%81%ce%b3%cf%85%cf%81%cf%89%ce%bc%ce%b5%ce%bd%ce%bf_st-tzn_%ce%a0%ce%99%ce%a4%ce%a4%ce%91%ce%a3_151112-003
Στήριγμα αγωγού Φ 8-10 με δακτύλιο απόστασης χαλύβδινο επιψευδαργυρωμένο εν θερμώ (St/tZn) Στήριγµα χαλύβδινο επιψευδαργυρωμένο εν θερμώ (St/tZn), οριζόντιων/κατακόρυφων αγωγών διαµέτρου Ø 8-10 mm, µε δακτύλιο απόστασης, για στήρ... Morearrows
Product_small_%ce%a3%cf%84%ce%b7%cf%81%ce%b9%ce%b3%ce%bc%ce%b1_%ce%b1%ce%b3%cf%89%ce%b3%ce%bf%cf%85_%ce%a68-10_%ce%bc%ce%b5_%ce%b4%ce%b1%ce%ba%cf%84%cf%85%ce%bb%ce%b9%ce%bf_%ce%b1%cf%80%ce%bf%cf%83%cf%84%ce%b1%cf%83%ce%b7%cf%82_%cf%87%ce%b1%ce%bb%ce%ba%ce%b9%ce%bd%ce%bf_%ce%b7%ce%bb%ce%b5%ce%ba%cf%84%cf%81%ce%bf%ce%bb%cf%85%cf%84%ce%b9%ce%ba%ce%bf_cu-e_%ce%a0%ce%99%ce%a4%ce%a4%ce%91%ce%a3_151112-030
Στήριγμα αγωγού Φ 8-10 με δακτύλιο απόστασης χάλκινο ηλεκτρολυτικό (Cu-E) Στήριγµα χάλκινο ηλεκτρολυτικό (Cu-E), οριζόντιων/κατακόρυφων αγωγών διαµέτρου Ø 8-10 mm, µε δακτύλιο απόστασης, για στήριξη σε µπετ... Morearrows
Product_small_%ce%a3%cf%84%ce%b7%cf%81%ce%b9%ce%b3%ce%bc%ce%b1_%ce%b1%ce%b3%cf%89%ce%b3%ce%bf%cf%85_%ce%a68-10_%ce%bc%ce%b5_%ce%b4%ce%b1%ce%ba%cf%84%cf%85%ce%bb%ce%b9%ce%bf_%ce%b1%cf%80%ce%bf%cf%83%cf%84%ce%b1%cf%83%ce%b7%cf%82_%cf%87%ce%b1%ce%bb%ce%ba%ce%b9%ce%bd%ce%bf_%ce%b5%cf%80%ce%b9%ce%ba%ce%b1%cf%83%cf%83%ce%b9%cf%84%ce%b5%cf%81%cf%89%ce%bc%ce%b5%ce%bd%ce%bf_cu-esn_%ce%a0%ce%99%ce%a4%ce%a4%ce%91%ce%a3_151112-037
Στήριγμα αγωγού Φ 8-10 με δακτύλιο απόστασης χάλκινο επικασσιτερωμένο (Cu/eSn) Στήριγµα χάλκινο επικασσιτερωμένο (Cu/eSn), οριζόντιων/κατακόρυφων αγωγών διαµέτρου Ø 8-10 mm, µε δακτύλιο απόστασης, για στήριξη σε &micr... Morearrows
Product_small_%ce%a3%cf%84%ce%b7%cf%81%ce%b9%ce%b3%ce%bc%ce%b1_%ce%b1%ce%b3%cf%89%ce%b3%ce%bf%cf%85_%ce%a68-10_%ce%bc%ce%b5_%ce%b4%ce%b1%ce%ba%cf%84%cf%85%ce%bb%ce%b9%ce%bf_%ce%b1%cf%80%ce%bf%cf%83%cf%84%ce%b1%cf%83%ce%b7%cf%82_%ce%ba%cf%81%ce%b1%ce%bc%ce%b1%cf%84%ce%bf%cf%82_%ce%b1%ce%bb%ce%bf%cf%85%ce%bc%ce%b9%ce%bd%ce%b9%ce%bf%cf%85_almgsi_%ce%a0%ce%99%ce%a4%ce%a4%ce%91%ce%a3_151112-017
Στήριγμα αγωγού Φ 8-10 με δακτύλιο απόστασης κράμα αλουμινίου (AlMgSi) Στήριγµα κράμα αλουμινίου (AlMgSi), οριζόντιων/κατακόρυφων αγωγών διαµέτρου Ø 8-10 mm, µε δακτύλιο απόστασης, για στήριξη σε µπετόν ... Morearrows
Product_small_%ce%a3%cf%84%ce%b7%cf%81%ce%b9%ce%b3%ce%bc%ce%b1_%ce%b1%ce%b3%cf%89%ce%b3%ce%bf%cf%85_%ce%a68-10_%ce%bc%ce%b5_%ce%b4%ce%b1%ce%ba%cf%84%cf%85%ce%bb%ce%b9%ce%bf_%ce%b1%cf%80%ce%bf%cf%83%cf%84%ce%b1%cf%83%ce%b7%cf%82_%cf%87%ce%b1%ce%bb%cf%85%ce%b2%ce%b4%ce%b9%ce%bd%ce%bf_%ce%b1%ce%bd%ce%bf%ce%be%ce%b5%ce%b9%ce%b4%cf%89%cf%84%ce%bf_%ce%99%ce%9d%ce%9f%ce%a7_%ce%a0%ce%99%ce%a4%ce%a4%ce%91%ce%a3_151112-006
Στήριγμα αγωγού Φ 8-10 με δακτύλιο απόστασης χαλύβδινο ανοξείδωτο (ΙΝΟΧ) Στήριγµα χαλύβδινο ανοξείδωτο (ΙΝΟΧ), οριζόντιων/κατακόρυφων αγωγών διαµέτρου Ø 8-10 mm, µε δακτύλιο απόστασης, για στήριξη σε µπετό... Morearrows
Product_small_%ce%a3%cf%84%ce%b7%cf%81%ce%b9%ce%b3%ce%bc%ce%b1_%ce%b1%ce%b3%cf%89%ce%b3%ce%bf%cf%85_%ce%a616_%ce%bc%ce%b5_%ce%b4%ce%b1%ce%ba%cf%84%cf%85%ce%bb%ce%b9%ce%bf_%ce%b1%cf%80%ce%bf%cf%83%cf%84%ce%b1%cf%83%ce%b7%cf%82_%cf%87%ce%b1%ce%bb%cf%85%ce%b2%ce%b4%ce%b9%ce%bd%ce%bf_%ce%b8%ce%b5%cf%81%ce%bc%ce%b1_%ce%b5%cf%80%ce%b9%cf%88%ce%b5%cf%85%ce%b4%ce%b1%cf%81%ce%b3%cf%85%cf%81%cf%89%ce%bc%ce%b5%ce%bd%ce%bf_st-tzn_%ce%a0%ce%99%ce%a4%ce%a4%ce%91%ce%a3_151112-001
Στήριγμα αγωγού Φ 16 με δακτύλιο απόστασης χαλύβδινο επιψευδαργυρωμένο εν θερμώ (St/tZn) Στήριγµα χαλύβδινο επιψευδαργυρωμένο εν θερμώ (St/tZn), οριζόντιων/κατακόρυφων αγωγών διαµέτρου Ø 16 mm, µε δακτύλιο απόστασης, για στήριξ... Morearrows
Product_small_%ce%a3%cf%84%ce%b7%cf%81%ce%b9%ce%b3%ce%bc%ce%b1_%ce%b1%ce%b3%cf%89%ce%b3%ce%bf%cf%85_%ce%a616_%ce%bc%ce%b5_%ce%b4%ce%b1%ce%ba%cf%84%cf%85%ce%bb%ce%b9%ce%bf_%ce%b1%cf%80%ce%bf%cf%83%cf%84%ce%b1%cf%83%ce%b7%cf%82_%cf%87%ce%b1%ce%bb%ce%ba%ce%b9%ce%bd%ce%bf_%ce%b7%ce%bb%ce%b5%ce%ba%cf%84%cf%81%ce%bf%ce%bb%cf%85%cf%84%ce%b9%ce%ba%ce%bf_cu-e_%ce%a0%ce%99%ce%a4%ce%a4%ce%91%ce%a3_151112-024
Στήριγμα αγωγού Φ 16 με δακτύλιο απόστασης χάλκινο ηλεκτρολυτικό (Cu-E) Στήριγµα χάλκινο ηλεκτρολυτικό (Cu-E), οριζόντιων/κατακόρυφων αγωγών διαµέτρου Ø 16 mm, µε δακτύλιο απόστασης, για στήριξη σε µπετόν... Morearrows
Product_small_%ce%a3%cf%84%ce%b7%cf%81%ce%b9%ce%b3%ce%bc%ce%b1_%ce%b1%ce%b3%cf%89%ce%b3%ce%bf%cf%85_%ce%a616_%ce%bc%ce%b5_%ce%b4%ce%b1%ce%ba%cf%84%cf%85%ce%bb%ce%b9%ce%bf_%ce%b1%cf%80%ce%bf%cf%83%cf%84%ce%b1%cf%83%ce%b7%cf%82_%cf%87%ce%b1%ce%bb%ce%ba%ce%b9%ce%bd%ce%bf_%ce%b5%cf%80%ce%b9%ce%ba%ce%b1%cf%83%cf%83%ce%b9%cf%84%ce%b5%cf%81%cf%89%ce%bc%ce%b5%ce%bd%ce%bf_cu-esn_%ce%a0%ce%99%ce%a4%ce%a4%ce%91%ce%a3_151112-032
Στήριγμα αγωγού Φ 16 με δακτύλιο απόστασης χάλκινο επικασσιτερωμένο (Cu/eSn) Στήριγµα χάλκινο επικασσιτερωμένο (Cu/eSn), οριζόντιων/κατακόρυφων αγωγών διαµέτρου Ø 16 mm, µε δακτύλιο απόστασης, για στήριξη σε µ... Morearrows
Product_small_%ce%a3%cf%84%ce%b7%cf%81%ce%b9%ce%b3%ce%bc%ce%b1_%ce%b1%ce%b3%cf%89%ce%b3%ce%bf%cf%85_%ce%a616_%ce%bc%ce%b5_%ce%b4%ce%b1%ce%ba%cf%84%cf%85%ce%bb%ce%b9%ce%bf_%ce%b1%cf%80%ce%bf%cf%83%cf%84%ce%b1%cf%83%ce%b7%cf%82_%ce%ba%cf%81%ce%b1%ce%bc%ce%b1%cf%84%ce%bf%cf%82_%ce%b1%ce%bb%ce%bf%cf%85%ce%bc%ce%b9%ce%bd%ce%b9%ce%bf%cf%85_almgsi_%ce%a0%ce%99%ce%a4%ce%a4%ce%91%ce%a3_151112-015
Στήριγμα αγωγού Φ 16 με δακτύλιο απόστασης κράμα αλουμινίου (AlMgSi) Στήριγµα κράμα αλουμινίου (AlMgSi), οριζόντιων/κατακόρυφων αγωγών διαµέτρου Ø 16 mm, µε δακτύλιο απόστασης, για στήριξη σε µπετόν ή ... Morearrows
Product_small_%ce%a3%cf%84%ce%b7%cf%81%ce%b9%ce%b3%ce%bc%ce%b1_%ce%b1%ce%b3%cf%89%ce%b3%ce%bf%cf%85_%ce%a616_%ce%bc%ce%b5_%ce%b4%ce%b1%ce%ba%cf%84%cf%85%ce%bb%ce%b9%ce%bf_%ce%b1%cf%80%ce%bf%cf%83%cf%84%ce%b1%cf%83%ce%b7%cf%82_%cf%87%ce%b1%ce%bb%cf%85%ce%b2%ce%b4%ce%b9%ce%bd%ce%bf_%ce%b1%ce%bd%ce%bf%ce%be%ce%b5%ce%b9%ce%b4%cf%89%cf%84%ce%bf_%ce%99%ce%9d%ce%9f%ce%a7_%ce%a0%ce%99%ce%a4%ce%a4%ce%91%ce%a3_151112-014
Στήριγμα αγωγού Φ 16 με δακτύλιο απόστασης χαλύβδινο ανοξείδωτο (ΙΝΟΧ) Στήριγµα χαλύβδινο ανοξείδωτο (ΙΝΟΧ), οριζόντιων/κατακόρυφων αγωγών διαµέτρου Ø 16 mm, µε δακτύλιο απόστασης, για στήριξη σε µπετόν ... Morearrows
Product_small_%ce%a3%cf%84%ce%b7%cf%81%ce%b9%ce%b3%ce%bc%ce%b1_%ce%b1%ce%b3%cf%89%ce%b3%ce%bf%cf%85_%ce%a68-10_%ce%bc%ce%b5_%ce%b4%ce%b1%ce%ba%cf%84%cf%85%ce%bb%ce%b9%ce%bf_%ce%b1%cf%80%ce%bf%cf%83%cf%84%ce%b1%cf%83%ce%b7%cf%82_%ce%ba%ce%b1%ce%b9_%ce%b4%ce%b9%cf%87%ce%b1%ce%bb%ce%b1_%cf%87%ce%b1%ce%bb%cf%85%ce%b2%ce%b4%ce%b9%ce%bd%ce%bf_%ce%b8%ce%b5%cf%81%ce%bc%ce%b1_%ce%b5%cf%80%ce%b9%cf%88%ce%b5%cf%85%ce%b4%ce%b1%cf%81%ce%b3%cf%85%cf%81%cf%89%ce%bc%ce%b5%ce%bd%ce%bf_st-tzn_%ce%a0%ce%99%ce%a4%ce%a4%ce%91%ce%a3_151112-007
Στήριγμα αγωγού Φ 8-10 με δακτύλιο απόστασης και διχάλα χαλύβδινο επιψευδαργυρωμένο εν θερμώ (St/tZn) Στήριγµα χαλύβδινο επιψευδαργυρωμένο εν θερμώ (St/tZn), οριζόντιων/κατακόρυφων αγωγών διαµέτρου Ø 8-10 mm, µε διχάλα και δακτύλιο απόσταση... Morearrows
Product_small_%ce%a3%cf%84%ce%b7%cf%81%ce%b9%ce%b3%ce%bc%ce%b1_%ce%b1%ce%b3%cf%89%ce%b3%ce%bf%cf%85_%ce%a68-10_%ce%bc%ce%b5_%ce%b4%ce%b1%ce%ba%cf%84%cf%85%ce%bb%ce%b9%ce%bf_%ce%b1%cf%80%ce%bf%cf%83%cf%84%ce%b1%cf%83%ce%b7%cf%82_%ce%ba%ce%b1%ce%b9_%ce%b4%ce%b9%cf%87%ce%b1%ce%bb%ce%b1_%cf%87%ce%b1%ce%bb%ce%ba%ce%b9%ce%bd%ce%bf_%ce%b7%ce%bb%ce%b5%ce%ba%cf%84%cf%81%ce%bf%ce%bb%cf%85%cf%84%ce%b9%ce%ba%ce%bf_cu-e_%ce%a0%ce%99%ce%a4%ce%a4%ce%91%ce%a3_151112-031
Στήριγμα αγωγού Φ 8-10 με δακτύλιο απόστασης και διχάλα χάλκινο ηλεκτρολυτικό (Cu-E) Στήριγµα χάλκινο ηλεκτρολυτικό (Cu-E), οριζόντιων/κατακόρυφων αγωγών διαµέτρου Ø 8-10 mm, µε διχάλα και δακτύλιο απόστασης, για στήριξη σε... Morearrows
Product_small_%ce%a3%cf%84%ce%b7%cf%81%ce%b9%ce%b3%ce%bc%ce%b1_%ce%b1%ce%b3%cf%89%ce%b3%ce%bf%cf%85_%ce%a68-10_%ce%bc%ce%b5_%ce%b4%ce%b1%ce%ba%cf%84%cf%85%ce%bb%ce%b9%ce%bf_%ce%b1%cf%80%ce%bf%cf%83%cf%84%ce%b1%cf%83%ce%b7%cf%82_%ce%ba%ce%b1%ce%b9_%ce%b4%ce%b9%cf%87%ce%b1%ce%bb%ce%b1_%cf%87%ce%b1%ce%bb%ce%ba%ce%b9%ce%bd%ce%bf_%ce%b5%cf%80%ce%b9%ce%ba%ce%b1%cf%83%cf%83%ce%b9%cf%84%ce%b5%cf%81%cf%89%ce%bc%ce%b5%ce%bd%ce%bf_cu-esn_%ce%a0%ce%99%ce%a4%ce%a4%ce%91%ce%a3_151112-035
Στήριγμα αγωγού Φ 8-10 με δακτύλιο απόστασης και διχάλα χάλκινο επικασσιτερωμένο (Cu/eSn) Στήριγµα χάλκινο επικασσιτερωμένο (Cu/eSn), οριζόντιων/κατακόρυφων αγωγών διαµέτρου Ø 8-10 mm, µε διχάλα και δακτύλιο απόστασης, για στήρι... Morearrows
Product_small_%ce%a3%cf%84%ce%b7%cf%81%ce%b9%ce%b3%ce%bc%ce%b1_%ce%b1%ce%b3%cf%89%ce%b3%ce%bf%cf%85_%ce%a68-10_%ce%bc%ce%b5_%ce%b4%ce%b1%ce%ba%cf%84%cf%85%ce%bb%ce%b9%ce%bf_%ce%b1%cf%80%ce%bf%cf%83%cf%84%ce%b1%cf%83%ce%b7%cf%82_%ce%ba%ce%b1%ce%b9_%ce%b4%ce%b9%cf%87%ce%b1%ce%bb%ce%b1_%cf%87%ce%b1%ce%bb%cf%85%ce%b2%ce%b4%ce%b9%ce%bd%ce%bf_%ce%b1%ce%bd%ce%bf%ce%be%ce%b5%ce%b9%ce%b4%cf%89%cf%84%ce%bf_%ce%99%ce%9d%ce%9f%ce%a7_%ce%a0%ce%99%ce%a4%ce%a4%ce%91%ce%a3_151112-009
Στήριγμα αγωγού Φ 8-10 με δακτύλιο απόστασης και διχάλα χαλύβδινο ανοξείδωτο (ΙΝΟΧ) Στήριγµα χαλύβδινο ανοξείδωτο (ΙΝΟΧ), οριζόντιων/κατακόρυφων αγωγών διαµέτρου Ø 8-10 mm, µε διχάλα και δακτύλιο απόστασης, για στήριξη σε ... Morearrows
Product_small_%ce%a3%cf%84%ce%b7%cf%81%ce%b9%ce%b3%ce%bc%ce%b1_%ce%b1%ce%b3%cf%89%ce%b3%ce%bf%cf%85_%ce%a616_%ce%bc%ce%b5_%ce%b4%ce%b1%ce%ba%cf%84%cf%85%ce%bb%ce%b9%ce%bf_%ce%b1%cf%80%ce%bf%cf%83%cf%84%ce%b1%cf%83%ce%b7%cf%82_%ce%ba%ce%b1%ce%b9_%ce%b4%ce%b9%cf%87%ce%b1%ce%bb%ce%b1_%cf%87%ce%b1%ce%bb%cf%85%ce%b2%ce%b4%ce%b9%ce%bd%ce%bf_%ce%b8%ce%b5%cf%81%ce%bc%ce%b1_%ce%b5%cf%80%ce%b9%cf%88%ce%b5%cf%85%ce%b4%ce%b1%cf%81%ce%b3%cf%85%cf%81%cf%89%ce%bc%ce%b5%ce%bd%ce%bf_st-tzn_%ce%a0%ce%99%ce%a4%ce%a4%ce%91%ce%a3_151112-008
Στήριγμα αγωγού Φ 16 με δακτύλιο απόστασης και διχάλα χαλύβδινο επιψευδαργυρωμένο εν θερμώ (St/tZn) Στήριγµα χαλύβδινο επιψευδαργυρωμένο εν θερμώ (St/tZn), οριζόντιων/κατακόρυφων αγωγών διαµέτρου Ø 8-10 mm, µε διχάλα και δακτύλιο απόσταση... Morearrows
Product_small_%ce%a3%cf%84%ce%b7%cf%81%ce%b9%ce%b3%ce%bc%ce%b1_%ce%b1%ce%b3%cf%89%ce%b3%ce%bf%cf%85_%ce%a616_%ce%bc%ce%b5_%ce%b4%ce%b1%ce%ba%cf%84%cf%85%ce%bb%ce%b9%ce%bf_%ce%b1%cf%80%ce%bf%cf%83%cf%84%ce%b1%cf%83%ce%b7%cf%82_%ce%ba%ce%b1%ce%b9_%ce%b4%ce%b9%cf%87%ce%b1%ce%bb%ce%b1_%cf%87%ce%b1%ce%bb%ce%ba%ce%b9%ce%bd%ce%bf_%ce%b7%ce%bb%ce%b5%ce%ba%cf%84%cf%81%ce%bf%ce%bb%cf%85%cf%84%ce%b9%ce%ba%ce%bf_cu-e_%ce%a0%ce%99%ce%a4%ce%a4%ce%91%ce%a3_151112-023
Στήριγμα αγωγού Φ 16 με δακτύλιο απόστασης και διχάλα χάλκινο ηλεκτρολυτικό (Cu-E) Στήριγµα χάλκινο ηλεκτρολυτικό (Cu-E), οριζόντιων/κατακόρυφων αγωγών διαµέτρου Ø 16 mm, µε διχάλα και δακτύλιο απόστασης, για στήριξη σε µπετόν ή τοιχοποιία &mic... Morearrows
Product_small_%ce%a3%cf%84%ce%b7%cf%81%ce%b9%ce%b3%ce%bc%ce%b1_%ce%b1%ce%b3%cf%89%ce%b3%ce%bf%cf%85_%ce%a616_%ce%bc%ce%b5_%ce%b4%ce%b1%ce%ba%cf%84%cf%85%ce%bb%ce%b9%ce%bf_%ce%b1%cf%80%ce%bf%cf%83%cf%84%ce%b1%cf%83%ce%b7%cf%82_%ce%ba%ce%b1%ce%b9_%ce%b4%ce%b9%cf%87%ce%b1%ce%bb%ce%b1_%cf%87%ce%b1%ce%bb%ce%ba%ce%b9%ce%bd%ce%bf_%ce%b5%cf%80%ce%b9%ce%ba%ce%b1%cf%83%cf%83%ce%b9%cf%84%ce%b5%cf%81%cf%89%ce%bc%ce%b5%ce%bd%ce%bf_cu-esn_%ce%a0%ce%99%ce%a4%ce%a4%ce%91%ce%a3_151112-041
Στήριγμα αγωγού Φ 16 με δακτύλιο απόστασης και διχάλα χάλκινο επικασσιτερωμένο (Cu/eSn) Στήριγµα χάλκινο επικασσιτερωμένο (Cu/eSn), οριζόντιων/κατακόρυφων αγωγών διαµέτρου Ø 16 mm, µε διχάλα και δακτύλιο απόστασης, για στήριξη... Morearrows
Product_small_%ce%a3%cf%84%ce%b7%cf%81%ce%b9%ce%b3%ce%bc%ce%b1_%ce%b1%ce%b3%cf%89%ce%b3%ce%bf%cf%85_%ce%a616_%ce%bc%ce%b5_%ce%b4%ce%b1%ce%ba%cf%84%cf%85%ce%bb%ce%b9%ce%bf_%ce%b1%cf%80%ce%bf%cf%83%cf%84%ce%b1%cf%83%ce%b7%cf%82_%ce%ba%ce%b1%ce%b9_%ce%b4%ce%b9%cf%87%ce%b1%ce%bb%ce%b1_%cf%87%ce%b1%ce%bb%cf%85%ce%b2%ce%b4%ce%b9%ce%bd%ce%bf_%ce%b1%ce%bd%ce%bf%ce%be%ce%b5%ce%b9%ce%b4%cf%89%cf%84%ce%bf_%ce%99%ce%9d%ce%9f%ce%a7_%ce%a0%ce%99%ce%a4%ce%a4%ce%91%ce%a3_151112-013
Στήριγμα αγωγού Φ 16 με δακτύλιο απόστασης και διχάλα χαλύβδινο ανοξείδωτο (ΙΝΟΧ) Στήριγµα χαλύβδινο ανοξείδωτο (ΙΝΟΧ), οριζόντιων/κατακόρυφων αγωγών διαµέτρου Ø 16 mm, µε διχάλα και δακτύλιο απόστασης, για στήριξη σε &m... Morearrows
Product_small_%ce%a3%cf%84%ce%b7%cf%81%ce%b9%ce%b3%ce%bc%ce%b1_%ce%b1%ce%b3%cf%89%ce%b3%ce%bf%cf%85_%ce%a68-10_%ce%bc%ce%b5_%cf%80%ce%bb%ce%b1%cf%83%cf%84%ce%b9%ce%ba%ce%bf_%ce%ba%ce%bf%cf%81%ce%bc%ce%bf_%ce%ba%ce%b1%ce%b9_%ce%b4%ce%b9%ce%bf%ce%b3%ce%ba%ce%bf%cf%85%ce%bc%ce%b5%ce%bd%ce%bf_%ce%bc%ce%b9%cf%83%cf%87%ce%bf_neopren_%cf%87%ce%b1%ce%bb%cf%85%ce%b2%ce%b4%ce%b9%ce%bd%ce%bf_%ce%b8%ce%b5%cf%81%ce%bc%ce%b1_%ce%b5%cf%80%ce%b9%cf%88%ce%b5%cf%85%ce%b4%ce%b1%cf%81%ce%b3%cf%85%cf%81%cf%89%ce%bc%ce%b5%ce%bd%ce%bf_st-tzn_%ce%a0%ce%99%ce%a4%ce%a4%ce%91%ce%a3_151113-002
Στήριγμα αγωγού Φ 8-10 με πλαστικό κορμό και διογκούμενο μίσχο neoprene χαλύβδινο επιψευδαργυρωμένο εν θερμώ (St/tZn) Στήριγµα χαλύβδινο επιψευδαργυρωμένο εν θερμώ (St/tZn), αγωγών διαµέτρου Ø 8-10 mm, µε πλαστικό κορµό και ελαστικό παρέµβυσ&mi... Morearrows
Product_small_%ce%a3%cf%84%ce%b7%cf%81%ce%b9%ce%b3%ce%bc%ce%b1_%ce%b1%ce%b3%cf%89%ce%b3%ce%bf%cf%85_%ce%a68-10_%ce%bc%ce%b5_%cf%80%ce%bb%ce%b1%cf%83%cf%84%ce%b9%ce%ba%ce%bf_%ce%ba%ce%bf%cf%81%ce%bc%ce%bf_%ce%ba%ce%b1%ce%b9_%ce%b4%ce%b9%ce%bf%ce%b3%ce%ba%ce%bf%cf%85%ce%bc%ce%b5%ce%bd%ce%bf_%ce%bc%ce%b9%cf%83%cf%87%ce%bf_neopren_%cf%87%ce%b1%ce%bb%ce%ba%ce%b9%ce%bd%ce%bf_%ce%b7%ce%bb%ce%b5%ce%ba%cf%84%cf%81%ce%bf%ce%bb%cf%85%cf%84%ce%b9%ce%ba%ce%bf_cu-e_%ce%a0%ce%99%ce%a4%ce%a4%ce%91%ce%a3_151113-007
Στήριγμα αγωγού Φ 8-10 με πλαστικό κορμό και διογκούμενο μίσχο neoprene χάλκινο ηλεκτρολυτικό (Cu-E) Στήριγµα χάλκινο ηλεκτρολυτικό (Cu-E), αγωγών διαµέτρου Ø 8-10 mm, µε πλαστικό κορµό και ελαστικό παρέµβυσµα στεγανοποίη... Morearrows
Product_small_%ce%a3%cf%84%ce%b7%cf%81%ce%b9%ce%b3%ce%bc%ce%b1_%ce%b1%ce%b3%cf%89%ce%b3%ce%bf%cf%85_%ce%a68-10_%ce%bc%ce%b5_%cf%80%ce%bb%ce%b1%cf%83%cf%84%ce%b9%ce%ba%ce%bf_%ce%ba%ce%bf%cf%81%ce%bc%ce%bf_%ce%ba%ce%b1%ce%b9_%ce%b4%ce%b9%ce%bf%ce%b3%ce%ba%ce%bf%cf%85%ce%bc%ce%b5%ce%bd%ce%bf_%ce%bc%ce%b9%cf%83%cf%87%ce%bf_neopren_%cf%87%ce%b1%ce%bb%cf%85%ce%b2%ce%b4%ce%b9%ce%bd%ce%bf_%ce%b1%ce%bd%ce%bf%ce%be%ce%b5%ce%b9%ce%b4%cf%89%cf%84%ce%bf_%ce%99%ce%9d%ce%9f%ce%a7_%ce%a0%ce%99%ce%a4%ce%a4%ce%91%ce%a3_151113-013
Στήριγμα αγωγού Φ 8-10 με πλαστικό κορμό και διογκούμενο μίσχο neoprene χαλύβδινο ανοξείδωτο (ΙΝΟΧ) Στήριγµα χαλύβδινο ανοξείδωτο (ΙΝΟΧ), αγωγών διαµέτρου Ø 8-10 mm, µε πλαστικό κορµό και ελαστικό παρέµβυσµα στεγανοποίησ... Morearrows
Product_small_%ce%a3%cf%84%ce%b7%cf%81%ce%b9%ce%b3%ce%bc%ce%b1_%ce%b1%ce%b3%cf%89%ce%b3%ce%bf%cf%85_%ce%a68-10_%ce%bc%ce%b5_%cf%80%ce%bb%ce%b1%cf%83%cf%84%ce%b9%ce%ba%ce%bf_%ce%ba%ce%bf%cf%81%ce%bc%ce%bf_%ce%ba%ce%b1%ce%b9_%ce%b4%ce%b9%ce%bf%ce%b3%ce%ba%ce%bf%cf%85%ce%bc%ce%b5%ce%bd%ce%bf_%ce%bc%ce%b9%cf%83%cf%87%ce%bf_neopren_%ce%ba%ce%b1%ce%b9_%ce%b4%ce%b9%cf%87%ce%b1%ce%bb%ce%b1_%cf%87%ce%b1%ce%bb%cf%85%ce%b2%ce%b4%ce%b9%ce%bd%ce%bf__%ce%b8%ce%b5%cf%81%ce%bc%ce%b1_%ce%b5%cf%80%ce%b9%cf%88%ce%b5%cf%85%ce%b4%ce%b1%cf%81%ce%b3%cf%85%cf%81%cf%89%ce%bc%ce%b5%ce%bd%ce%bf_st-tzn_%ce%a0%ce%99%ce%a4%ce%a4%ce%91%ce%a3_151113-004
Στήριγμα αγωγού Φ 8-10 με πλαστικό κορμό, διογκούμενο μίσχο neoprene και διχάλα χαλύβδινο επιψευδαργυρωμένο εν θερμώ (St/tZn) Στήριγµα χαλύβδινο επιψευδαργυρωμένο εν θερμώ (St/tZn), αγωγών διαµέτρου Ø 8-10 mm µε πλαστικό κορµό και ελαστικό παρέµβυσ&mic... Morearrows
Product_small_%ce%a3%cf%84%ce%b7%cf%81%ce%b9%ce%b3%ce%bc%ce%b1_%ce%b1%ce%b3%cf%89%ce%b3%ce%bf%cf%85_%ce%a68-10_%ce%bc%ce%b5_%cf%80%ce%bb%ce%b1%cf%83%cf%84%ce%b9%ce%ba%ce%bf_%ce%ba%ce%bf%cf%81%ce%bc%ce%bf_%ce%ba%ce%b1%ce%b9_%ce%b4%ce%b9%ce%bf%ce%b3%ce%ba%ce%bf%cf%85%ce%bc%ce%b5%ce%bd%ce%bf_%ce%bc%ce%b9%cf%83%cf%87%ce%bf_neopren_%ce%ba%ce%b1%ce%b9_%ce%b4%ce%b9%cf%87%ce%b1%ce%bb%ce%b1_%cf%87%ce%b1%ce%bb%ce%ba%ce%b9%ce%bd%ce%bf_%ce%b7%ce%bb%ce%b5%ce%ba%cf%84%cf%81%ce%bf%ce%bb%cf%85%cf%84%ce%b9%ce%ba%ce%bf_cu-e_%ce%a0%ce%99%ce%a4%ce%a4%ce%91%ce%a3_151113-008
Στήριγμα αγωγού Φ 8-10 με πλαστικό κορμό, διογκούμενο μίσχο neoprene και διχάλα χάλκινο ηλεκτρολυτικό (Cu-E) Στήριγµα χάλκινο ηλεκτρολυτικό (Cu-E), αγωγών διαµέτρου Ø 8-10 mm µε πλαστικό κορµό και ελαστικό παρέµβυσµα στεγανοποίησ... Morearrows
Product_small_%ce%a3%cf%84%ce%b7%cf%81%ce%b9%ce%b3%ce%bc%ce%b1_%ce%b1%ce%b3%cf%89%ce%b3%ce%bf%cf%85_%ce%a68-10_%ce%bc%ce%b5_%cf%80%ce%bb%ce%b1%cf%83%cf%84%ce%b9%ce%ba%ce%bf_%ce%ba%ce%bf%cf%81%ce%bc%ce%bf_%ce%ba%ce%b1%ce%b9_%ce%b4%ce%b9%ce%bf%ce%b3%ce%ba%ce%bf%cf%85%ce%bc%ce%b5%ce%bd%ce%bf_%ce%bc%ce%b9%cf%83%cf%87%ce%bf_neopren_%ce%ba%ce%b1%ce%b9_%ce%b4%ce%b9%cf%87%ce%b1%ce%bb%ce%b1_%cf%87%ce%b1%ce%bb%cf%85%ce%b2%ce%b4%ce%b9%ce%bd%ce%bf_%ce%b1%ce%bd%ce%bf%ce%be%ce%b5%ce%b9%ce%b4%cf%89%cf%84%ce%bf_%ce%99%ce%9d%ce%9f%ce%a7_%ce%a0%ce%99%ce%a4%ce%a4%ce%91%ce%a3_151113-006
Στήριγμα αγωγού Φ 8-10 με πλαστικό κορμό, διογκούμενο μίσχο neoprene και διχάλα χαλύβδινο ανοξείδωτο (ΙΝΟΧ) Στήριγµα χαλύβδινο ανοξείδωτο (ΙΝΟΧ), αγωγών διαµέτρου Ø 8-10 mm µε πλαστικό κορµό και ελαστικό παρέµβυσµα στεγανοποίηση... Morearrows
Product_small_%ce%a3%cf%84%ce%b7%cf%81%ce%b9%ce%b3%ce%bc%ce%b1_%ce%b1%ce%b3%cf%89%ce%b3%ce%bf%cf%85_%ce%a68-10_%ce%bc%ce%b5_%ce%ba%ce%b5%cf%86%ce%b1%ce%bb%ce%b7_%cf%84%cf%85%cf%80%ce%bf%cf%85_clip_%cf%87%ce%b1%ce%bb%cf%85%ce%b2%ce%b4%ce%b9%ce%bd%ce%bf_%ce%b1%ce%bd%ce%bf%ce%be%ce%b5%ce%b9%ce%b4%cf%89%cf%84%ce%bf_%ce%99%ce%9d%ce%9f%ce%a7_%ce%a0%ce%99%ce%a4%ce%a4%ce%91%ce%a3_151113-001
Στήριγμα αγωγού Φ 8-10 με κεφαλή τύπου clip και διογκούμενο μίσχο neoprene χαλύβδινο ανοξείδωτο (ΙΝΟΧ) Στήριγµα stainless steel (INOX), αγωγών διαµέτρου Ø 8-10 mm, µε µεταλλική κεφαλή τύπου “clip”, µε ελαστικό παρέ&mi... Morearrows
Product_small_%ce%a3%cf%84%ce%b7%cf%81%ce%b9%ce%b3%ce%bc%ce%b1_%ce%b1%ce%b3%cf%89%ce%b3%ce%bf%cf%85_%ce%a68-10_%ce%bc%ce%b5_%ce%ba%ce%b5%cf%86%ce%b1%ce%bb%ce%b7_%cf%84%cf%85%cf%80%ce%bf%cf%85_clip_%cf%87%ce%b1%ce%bb%cf%85%ce%b2%ce%b4%ce%b9%ce%bd%ce%bf_%ce%b1%ce%bd%ce%bf%ce%be%ce%b5%ce%b9%ce%b4%cf%89%cf%84%ce%bf_%ce%b5%cf%80%ce%b9%cf%87%ce%b1%ce%bb%ce%ba%cf%89%ce%bc%ce%b5%ce%bd%ce%bf_%ce%99%ce%9d%ce%9f%ce%a7-ecu_%ce%a0%ce%99%ce%a4%ce%a4%ce%91%ce%a3_151113-005
Στήριγμα αγωγού Φ 8-10 με κεφαλή τύπου clip και διογκούμενο μίσχο neoprene χαλύβδινο ανοξείδωτο επιχαλκωμένο (ΙΝΟΧ/eCu) Στήριγµα χαλύβδινο ανοξείδωτο επιχαλκωμένο (ΙΝΟΧ/eCu), αγωγών διαµέτρου Ø 8-10 mm, µε µεταλλική κεφαλή τύπου “clip”, &mi... Morearrows
Product_small_%ce%a3%cf%84%ce%b7%cf%81%ce%b9%ce%b3%ce%bc%ce%b1_%ce%b1%ce%b3%cf%89%ce%b3%ce%bf%cf%85_%ce%a68-10_%ce%bc%ce%b5_%ce%b2%ce%b1%cf%83%ce%b7_%ce%99%ce%9d%ce%9f%ce%a7_%cf%87%ce%b1%ce%bb%cf%85%ce%b2%ce%b4%ce%b9%ce%bd%ce%bf_%ce%b8%ce%b5%cf%81%ce%bc%ce%b1_%ce%b5%cf%80%ce%b9%cf%88%ce%b5%cf%85%ce%b4%ce%b1%cf%81%ce%b3%cf%85%cf%81%cf%89%ce%bc%ce%b5%ce%bd%ce%bf_st-tzn_%ce%a0%ce%99%ce%a4%ce%a4%ce%91%ce%a3_151118-001
Στήριγμα αγωγού Φ 8-10 με βάση από ανοξείδωτο χάλυβα, χαλύβδινο επιψευδαργυρωμένο εν θερμώ (St/tZn) Στήριγµα χαλύβδινο επιψευδαργυρωμένο εν θερμώ (St/tZn), οριζόντιων/κατακόρυφων αγωγών διαµέτρου Ø 8-10 mm και βάση από ανοξείδωτο χάλυβα (ΙΝΟΧ),... Morearrows
Product_small_%ce%a3%cf%84%ce%b7%cf%81%ce%b9%ce%b3%ce%bc%ce%b1_%ce%b1%ce%b3%cf%89%ce%b3%ce%bf%cf%85_%ce%a68-10_%ce%bc%ce%b5_%ce%b2%ce%b1%cf%83%ce%b7_%ce%99%ce%9d%ce%9f%ce%a7_%cf%87%ce%b1%ce%bb%ce%ba%ce%b9%ce%bd%ce%bf_%ce%b7%ce%bb%ce%b5%ce%ba%cf%84%cf%81%ce%bf%ce%bb%cf%85%cf%84%ce%b9%ce%ba%ce%bf_cu-e_%ce%a0%ce%99%ce%a4%ce%a4%ce%91%ce%a3_151113-004
Στήριγμα αγωγού Φ 8-10 με βάση από ανοξείδωτο χάλυβα, χάλκινο ηλεκτρολυτικό (Cu-E) Στήριγµα χάλκινο ηλεκτρολυτικό (Cu-E), οριζόντιων/κατακόρυφων αγωγών διαµέτρου Ø 8-10 mm και βάση από ανοξείδωτο χάλυβα (ΙΝΟΧ), που στερεώνεται ... Morearrows
Product_small_%ce%a3%cf%84%ce%b7%cf%81%ce%b9%ce%b3%ce%bc%ce%b1_%ce%b1%ce%b3%cf%89%ce%b3%ce%bf%cf%85_%ce%a68-10_%ce%bc%ce%b5_%ce%ba%ce%b5%cf%86%ce%b1%ce%bb%ce%b7_%cf%84%cf%85%cf%80%ce%bf%cf%85_clip_%ce%ba%ce%b1%ce%b9_%ce%b2%ce%b1%cf%83%ce%b7_%ce%99%ce%9d%ce%9f%ce%a7_%cf%87%ce%b1%ce%bb%cf%85%ce%b2%ce%b4%ce%b9%ce%bd%ce%bf_%ce%b1%ce%bd%ce%bf%ce%be%ce%b5%ce%b9%ce%b4%cf%89%cf%84%ce%bf_%ce%99%ce%9d%ce%9f%ce%a7_%ce%a0%ce%99%ce%a4%ce%a4%ce%91%ce%a3_151118-003
Στήριγμα αγωγού Φ 8-10 με κεφαλή τύπου clip και βάση από ανοξείδωτο χάλυβα, χαλύβδινο ανοξείδωτο (ΙΝΟΧ) Στήριγµα χαλύβδινο ανοξείδωτο (ΙΝΟΧ), οριζόντιων/κατακόρυφων αγωγών διαµέτρου Ø 8-10 mm µε κεφαλή τύπου «clip» και βάση από αν... Morearrows
Product_small_%ce%a3%cf%84%ce%b7%cf%81%ce%b9%ce%b3%ce%bc%ce%b1_%ce%b1%ce%b3%cf%89%ce%b3%ce%bf%cf%85_%ce%a68-10_%ce%bc%ce%b5_%ce%ba%ce%b5%cf%86%ce%b1%ce%bb%ce%b7_%cf%84%cf%85%cf%80%ce%bf%cf%85_clip_%ce%ba%ce%b1%ce%b9_%ce%b2%ce%b1%cf%83%ce%b7_%ce%99%ce%9d%ce%9f%ce%a7_%cf%87%ce%b1%ce%bb%cf%85%ce%b2%ce%b4%ce%b9%ce%bd%ce%bf_%ce%b1%ce%bd%ce%bf%ce%be%ce%b5%ce%b9%ce%b4%cf%89%cf%84%ce%bf_%ce%b5%cf%80%ce%b9%cf%87%ce%b1%ce%bb%ce%ba%cf%89%ce%bc%ce%b5%ce%bd%ce%bf_%ce%99%ce%9d%ce%9f%ce%a7-ecu_%ce%a0%ce%99%ce%a4%ce%a4%ce%91%ce%a3_151118-005
Στήριγμα αγωγού Φ 8-10 με κεφαλή τύπου clip και βάση από ανοξείδωτο χάλυβα, χαλύβδινο ανοξείδωτο επιχαλκωμένο (ΙΝΟΧ/eCu) Στήριγµα χαλύβδινο ανοξείδωτο επιχαλκωμένο (ΙΝΟΧ/eCu), οριζόντιων/κατακόρυφων αγωγών διαµέτρου Ø 8-10 mm µε κεφαλή τύπου «clip»... Morearrows
Product_small_%ce%a3%cf%84%ce%b7%cf%81%ce%b9%ce%b3%ce%bc%ce%b1_%ce%b1%ce%b3%cf%89%ce%b3%ce%bf%cf%85_%ce%a68-10_%ce%ba%ce%b5%cf%81%ce%b1%ce%bc%ce%b9%ce%b4%ce%b9%ce%bf%cf%85_%ce%bc%ce%b5_%cf%81%cf%85%ce%b8%ce%bc%ce%b9%ce%b6%ce%bf%ce%bc%ce%b5%ce%bd%ce%b7_%ce%b2%ce%b1%cf%83%ce%b7_%ce%99%ce%9d%ce%9f%ce%a7_%cf%87%ce%b1%ce%bb%cf%85%ce%b2%ce%b4%ce%b9%ce%bd%ce%bf_%ce%b8%ce%b5%cf%81%ce%bc%ce%b1_%ce%b5%cf%80%ce%b9%cf%88%ce%b5%cf%85%ce%b4%ce%b1%cf%81%ce%b3%cf%85%cf%81%cf%89%ce%bc%ce%b5%ce%bd%ce%bf_st-tzn_%ce%a0%ce%99%ce%a4%ce%a4%ce%91%ce%a3_151115-001
Στήριγμα αγωγού Φ 8-10 κεραμιδιού με ρυθμιζόμενη βάση ΙΝΟΧ χαλύβδινο επιψευδαργυρωμένο εν θερμώ (St/tZn) Στήριγµα χαλύβδινο επιψευδαργυρωμένο εν θερμώ (St/tZn), οριζόντιων/κατακόρυφων αγωγών διαµέτρου Ø 8-10 mm, µε ρυθµιζόµενη βάση... Morearrows
Product_small_%ce%a3%cf%84%ce%b7%cf%81%ce%b9%ce%b3%ce%bc%ce%b1_%ce%b1%ce%b3%cf%89%ce%b3%ce%bf%cf%85_%ce%a68-10_%ce%ba%ce%b5%cf%81%ce%b1%ce%bc%ce%b9%ce%b4%ce%b9%ce%bf%cf%85_%ce%bc%ce%b5_%cf%81%cf%85%ce%b8%ce%bc%ce%b9%ce%b6%ce%bf%ce%bc%ce%b5%ce%bd%ce%b7_%ce%b2%ce%b1%cf%83%ce%b7_%ce%99%ce%9d%ce%9f%ce%a7_%cf%87%ce%b1%ce%bb%ce%ba%ce%b9%ce%bd%ce%bf_%ce%b7%ce%bb%ce%b5%ce%ba%cf%84%cf%81%ce%bf%ce%bb%cf%85%cf%84%ce%b9%ce%ba%ce%bf_cu-e_%ce%a0%ce%99%ce%a4%ce%a4%ce%91%ce%a3_151115-003
Στήριγμα αγωγού Φ 8-10 κεραμιδιού με ρυθμιζόμενη βάση ΙΝΟΧ χάλκινο ηλεκτρολυτικό (Cu-E) Στήριγµα χάλκινο ηλεκτρολυτικό (Cu-E), οριζόντιων/κατακόρυφων αγωγών διαµέτρου Ø 8-10 mm, µε ρυθµιζόµενη βάση (δαγκάνα) από αν... Morearrows
Product_small_%ce%a3%cf%84%ce%b7%cf%81%ce%b9%ce%b3%ce%bc%ce%b1_%ce%b1%ce%b3%cf%89%ce%b3%ce%bf%cf%85_%ce%a68-10_%ce%bc%ce%bf%ce%bd%cf%89%ce%bc%ce%b5%ce%bd%ce%bf%cf%85_%ce%b4%cf%89%ce%bc%ce%b1%cf%84%ce%bf%cf%82_pvc_%ce%a0%ce%99%ce%a4%ce%a4%ce%91%ce%a3_151117-001
Στήριγμα αγωγού Φ 8-10 μονωμένου δώματος Στήριγµα οριζόντιου αγωγού διαµέτρου Ø 8-10 mm, από PVC, µε εγκοπές στήριξης του αγωγού, κατάλληλο για επιφάνειες µονωµένου δώ... Morearrows
Product_small_%ce%a3%cf%84%ce%b7%cf%81%ce%b9%ce%b3%ce%bc%ce%b1_%ce%b1%ce%b3%cf%89%ce%b3%ce%bf%cf%85_%ce%a68-10_%ce%bc%ce%b5_%ce%b2%ce%b1%cf%83%ce%b7_%ce%b1%cf%80%ce%bf_%ce%bc%cf%80%ce%b5%cf%84%ce%bf%ce%bd_%ce%bc%ce%bf%ce%bd%cf%89%ce%bc%ce%b5%ce%bd%ce%bf%cf%85_%ce%b4%cf%89%ce%bc%ce%b1%cf%84%ce%bf%cf%82_pvc_%ce%a0%ce%99%ce%a4%ce%a4%ce%91%ce%a3_151117-003
Στήριγμα αγωγού Φ 8-10 μονωμένου δώματος με βάση από μπετόν Στήριγµα οριζόντιου αγωγού διαµέτρου Ø 8-10 mm, από PVC, µε εγκοπές στήριξης του αγωγού και προκατασκευασµένο κυβόλιθο κατάλληλο για... Morearrows
Product_small_%ce%a3%cf%84%ce%b7%cf%81%ce%b9%ce%b3%ce%bc%ce%b1_%ce%b1%ce%b3%cf%89%ce%b3%ce%bf%cf%85_%ce%a68-10_%cf%83%ce%b5_panels_%cf%87%ce%b1%ce%bb%cf%85%ce%b2%ce%b4%ce%b9%ce%bd%ce%bf_%ce%b8%ce%b5%cf%81%ce%bc%ce%b1_%ce%b5%cf%80%ce%b9%cf%88%ce%b5%cf%85%ce%b4%ce%b1%cf%81%ce%b3%cf%85%cf%81%cf%89%ce%bc%ce%b5%ce%bd%ce%bf_st-tzn_%ce%a0%ce%99%ce%a4%ce%a4%ce%91%ce%a3_151118-002
Στήριγμα αγωγού Φ 8-10 σε panels χαλύβδινο επιψευδαργυρωμένο εν θερμώ (St/tZn) Στήριγµα χαλύβδινο επιψευδαργυρωμένο εν θερμώ (St/tZn), αγωγών διαµέτρου Ø 8-10 mm, για στήριξη σε σκεπές panels ή τραπεζοειδή/αυλακωτή λαµ... Morearrows
Product_small_%ce%a3%cf%84%ce%b7%cf%81%ce%b9%ce%b3%ce%bc%ce%b1_%ce%b1%ce%b3%cf%89%ce%b3%ce%bf%cf%85_%ce%a68-10_%cf%83%ce%b5_panels_%cf%87%ce%b1%ce%bb%ce%ba%ce%b9%ce%bd%ce%bf_%ce%b7%ce%bb%ce%b5%ce%ba%cf%84%cf%81%ce%bf%ce%bb%cf%85%cf%84%ce%b9%ce%ba%ce%bf_cu-e_%ce%a0%ce%99%ce%a4%ce%a4%ce%91%ce%a3_151118-007
Στήριγμα αγωγού Φ 8-10 σε panels χάλκινο ηλεκτρολυτικό (Cu-E) Στήριγµα χάλκινο ηλεκτρολυτικό (Cu-E), αγωγών διαµέτρου Ø 8-10 mm, για στήριξη σε σκεπές panels ή τραπεζοειδή/αυλακωτή λαµαρίνα. Χρησι&mic... Morearrows
Product_small_%ce%a3%cf%84%ce%b7%cf%81%ce%b9%ce%b3%ce%bc%ce%b1_%ce%b1%ce%b3%cf%89%ce%b3%ce%bf%cf%85_%ce%a68-10_%ce%b5%cf%80%ce%b9_%cf%85%ce%b4%cf%81%ce%bf%cf%81%cf%81%ce%bf%cf%89%ce%bd_%cf%87%ce%b1%ce%bb%cf%85%ce%b2%ce%b4%ce%b9%ce%bd%ce%bf_%ce%b8%ce%b5%cf%81%ce%bc%ce%b1_%ce%b5%cf%80%ce%b9%cf%88%ce%b5%cf%85%ce%b4%ce%b1%cf%81%ce%b3%cf%85%cf%81%cf%89%ce%bc%ce%b5%ce%bd%ce%bf_st-tzn_%ce%a0%ce%99%ce%a4%ce%a4%ce%91%ce%a3_151119-001
Στήριγμα αγωγού Φ 8-10 επί υδρορροών χαλύβδινο επιψευδαργυρωμένο εν θερμώ (St/tZn) Στήριγµα χαλύβδινο επιψευδαργυρωμένο εν θερμώ (St/tZn), αγωγών διαµέτρου Ø 8-10 mm, για στήριξη σε υδρορροές. Morearrows
Product_small_%ce%a3%cf%84%ce%b7%cf%81%ce%b9%ce%b3%ce%bc%ce%b1_%ce%b1%ce%b3%cf%89%ce%b3%ce%bf%cf%85_%ce%a68-10_%ce%b5%cf%80%ce%b9_%cf%85%ce%b4%cf%81%ce%bf%cf%81%cf%81%ce%bf%cf%89%ce%bd_%cf%87%ce%b1%ce%bb%ce%ba%ce%b9%ce%bd%ce%bf_%ce%b7%ce%bb%ce%b5%ce%ba%cf%84%cf%81%ce%bf%ce%bb%cf%85%cf%84%ce%b9%ce%ba%ce%bf_cu-e_%ce%a0%ce%99%ce%a4%ce%a4%ce%91%ce%a3_151119-002
Στήριγμα αγωγού Φ 8-10 επί υδρορροών χάλκινο ηλεκτρολυτικό (Cu-E) Στήριγµα χάλκινο ηλεκτρολυτικό (Cu-E), αγωγών διαµέτρου Ø 8-10 mm, για στήριξη σε υδρορροές. Morearrows
Product_small_%ce%a3%cf%84%ce%b7%cf%81%ce%b9%ce%b3%ce%bc%ce%b1_%ce%b1%ce%b3%cf%89%ce%b3%ce%bf%cf%85_%ce%a68-10_%ce%b5%cf%80%ce%b9_%ce%bc%ce%b5%cf%84%ce%b1%ce%bb%ce%bb%ce%b9%ce%ba%cf%89%ce%bd_%ce%b1%ce%ba%ce%bc%cf%89%ce%bd_%cf%83%cf%87%ce%b7%ce%bc%ce%b1%cf%84%ce%bf%cf%82_%ce%97_%cf%87%ce%b1%ce%bb%cf%85%ce%b2%ce%b4%ce%b9%ce%bd%ce%bf_%ce%b8%ce%b5%cf%81%ce%bc%ce%b1_%ce%b5%cf%80%ce%b9%cf%88%ce%b5%cf%85%ce%b4%ce%b1%cf%81%ce%b3%cf%85%cf%81%cf%89%ce%bc%ce%b5%ce%bd%ce%bf_st-tzn_%ce%a0%ce%99%ce%a4%ce%a4%ce%91%ce%a3_151120-001
Στήριγμα αγωγού Φ 8-10 επί μεταλλικών ακμών σχήματος Η χαλύβδινο επιψευδαργυρωμένο εν θερμώ (St/tZn) Στήριγµα χαλύβδινο επιψευδαργυρωμένο εν θερμώ (St/tZn), αγωγών κυκλικής διατοµής Ø 8-10 mm, για στήριξη σε µεταλλικές ακµές σχή&micr... Morearrows
Product_small_%ce%a3%cf%84%ce%b7%cf%81%ce%b9%ce%b3%ce%bc%ce%b1_%ce%b1%ce%b3%cf%89%ce%b3%ce%bf%cf%85_%ce%a68-10_%ce%b5%cf%80%ce%b9_%ce%bc%ce%b5%cf%84%ce%b1%ce%bb%ce%bb%ce%b9%ce%ba%cf%89%ce%bd_%ce%b1%ce%ba%ce%bc%cf%89%ce%bd_%cf%83%cf%87%ce%b7%ce%bc%ce%b1%cf%84%ce%bf%cf%82_%ce%97_%cf%87%ce%b1%ce%bb%cf%85%ce%b2%ce%b4%ce%b9%ce%bd%ce%bf_%ce%b8%ce%b5%cf%81%ce%bc%ce%b1_%ce%b5%cf%80%ce%b9%cf%88%ce%b5%cf%85%ce%b4%ce%b1%cf%81%ce%b3%cf%85%cf%81%cf%89%ce%bc%ce%b5%ce%bd%ce%bf_st-tzn_%cf%87%ce%b1%ce%bb%ce%ba%ce%b9%ce%bd%ce%bf_cu-e_%ce%a0%ce%99%ce%a4%ce%a4%ce%91%ce%a3_151120-002
Στήριγμα αγωγού Φ 8-10 επί μεταλλικών ακμών σχήματος Η χαλύβδινο επιψευδαργυρωμένο εν θερμώ | χάλκινο ηλεκτρολυτικό (St/tZn | Cu-E) Στήριγµα χαλύβδινο επιψευδαργυρωμένο εν θερμώ | χάλκινο ηλεκτρολυτικό (St/tZn | Cu-E), αγωγών κυκλικής διατοµής Ø 8-10 mm, για στήριξη σε µ... Morearrows
Product_small_%ce%a3%cf%84%ce%b7%cf%81%ce%b9%ce%b3%ce%bc%ce%b1_%ce%b1%ce%b3%cf%89%ce%b3%ce%bf%cf%85_%ce%a68-10_%ce%b5%cf%80%ce%b9_%ce%bc%ce%b5%cf%84%ce%b1%ce%bb%ce%bb%ce%b9%ce%ba%cf%89%ce%bd_%ce%b1%ce%ba%ce%bc%cf%89%ce%bd_%cf%87%ce%b1%ce%bb%cf%85%ce%b2%ce%b4%ce%b9%ce%bd%ce%bf_%ce%b8%ce%b5%cf%81%ce%bc%ce%b1_%ce%b5%cf%80%ce%b9%cf%88%ce%b5%cf%85%ce%b4%ce%b1%cf%81%ce%b3%cf%85%cf%81%cf%89%ce%bc%ce%b5%ce%bd%ce%bf_st-tzn_%ce%a0%ce%99%ce%a4%ce%a4%ce%91%ce%a3_151120-003
Στήριγμα αγωγού Φ 8-10 επί μεταλλικών ακμών χαλύβδινο επιψευδαργυρωμένο εν θερμώ (St/tZn) Στήριγµα χαλύβδινο επιψευδαργυρωμένο εν θερμώ (St/tZn), αγωγών διαµέτρου Ø 8-10 mm, για στήριξη σε µεταλλικές ακµές πάχους µέχ... Morearrows
Product_small_%ce%a3%cf%84%ce%b7%cf%81%ce%b9%ce%b3%ce%bc%ce%b1_%ce%b1%ce%b3%cf%89%ce%b3%ce%bf%cf%85_%ce%a68-10_%ce%b5%cf%80%ce%b9_%ce%bc%ce%b5%cf%84%ce%b1%ce%bb%ce%bb%ce%b9%ce%ba%cf%89%ce%bd_%ce%b1%ce%ba%ce%bc%cf%89%ce%bd_%cf%87%ce%b1%ce%bb%ce%ba%ce%b9%ce%bd%ce%bf_%ce%b7%ce%bb%ce%b5%ce%ba%cf%84%cf%81%ce%bf%ce%bb%cf%85%cf%84%ce%b9%ce%ba%ce%bf_cu-e_%ce%a0%ce%99%ce%a4%ce%a4%ce%91%ce%a3_151120-007
Στήριγμα αγωγού Φ 8-10 επί μεταλλικών ακμών χάλκινο ηλεκτρολυτικό (Cu-E) Στήριγµα χάλκινο ηλεκτρολυτικό (Cu-E), αγωγών διαµέτρου Ø 8-10 mm, για στήριξη σε µεταλλικές ακµές πάχους µέχρι 10 mm. Morearrows
Product_small_%ce%a3%cf%84%ce%b7%cf%81%ce%b9%ce%b3%ce%bc%ce%b1_%ce%b1%ce%b3%cf%89%ce%b3%ce%bf%cf%85_%ce%a68-10_%ce%b5%cf%80%ce%b9_%ce%bc%ce%b5%cf%84%ce%b1%ce%bb%ce%bb%ce%b9%ce%ba%cf%89%ce%bd_%ce%b1%ce%ba%ce%bc%cf%89%ce%bd_%cf%87%ce%b1%ce%bb%cf%85%ce%b2%ce%b4%ce%b9%ce%bd%ce%bf_%ce%b8%ce%b5%cf%81%ce%bc%ce%b1_%ce%b5%cf%80%ce%b9%cf%88%ce%b5%cf%85%ce%b4%ce%b1%cf%81%ce%b3%cf%85%cf%81%cf%89%ce%bc%ce%b5%ce%bd%ce%bf_st-tzn_%ce%a0%ce%99%ce%a4%ce%a4%ce%91%ce%a3_151120-004
Στήριγμα αγωγού Φ 8-10 επί μεταλλικών ακμών χαλύβδινο επιψευδαργυρωμένο εν θερμώ (St/tZn) Στήριγµα χαλύβδινο επιψευδαργυρωμένο εν θερμώ (St/tZn), αγωγών διαµέτρου Ø 8-10 mm, για στήριξη σε µεταλλικές επιφάνειες πάχους µέχρ... Morearrows
Product_small_%ce%a3%cf%84%ce%b7%cf%81%ce%b9%ce%b3%ce%bc%ce%b1_%ce%b1%ce%b3%cf%89%ce%b3%ce%bf%cf%85_%ce%a68-10_%ce%b5%cf%80%ce%b9_%ce%bc%ce%b5%cf%84%ce%b1%ce%bb%ce%bb%ce%b9%ce%ba%cf%89%ce%bd_%ce%b1%ce%ba%ce%bc%cf%89%ce%bd_%cf%87%ce%b1%ce%bb%ce%ba%ce%b9%ce%bd%ce%bf_%ce%b7%ce%bb%ce%b5%ce%ba%cf%84%cf%81%ce%bf%ce%bb%cf%85%cf%84%ce%b9%ce%ba%ce%bf_cu-e_%ce%a0%ce%99%ce%a4%ce%a4%ce%91%ce%a3_151120-008
Στήριγμα αγωγού Φ 8-10 επί μεταλλικών ακμών χάλκινο ηλεκτρολυτικό (Cu-E) Στήριγµα χάλκινο ηλεκτρολυτικό (Cu-E), αγωγών διαµέτρου Ø 8-10 mm, για στήριξη σε µεταλλικές επιφάνειες πάχους µέχρι 5 mm. Morearrows
Product_small_%ce%a3%cf%84%ce%b7%cf%81%ce%b9%ce%b3%ce%bc%ce%b1_%ce%b1%ce%b3%cf%89%ce%b3%ce%bf%cf%85_%ce%a68-10_%ce%b5%cf%80%ce%b9_%cf%83%cf%87%ce%b1%cf%81%cf%89%ce%bd_%ce%ba%ce%b1%ce%b9_%cf%83%cf%85%cf%81%ce%bc%ce%b1%cf%84%ce%bf%cf%80%ce%bb%ce%b5%ce%b3%ce%bc%ce%b1%cf%84%cf%89%ce%bd_%cf%87%ce%b1%ce%bb%cf%85%ce%b2%ce%b4%ce%b9%ce%bd%ce%bf_%ce%b8%ce%b5%cf%81%ce%bc%ce%b1_%ce%b5%cf%80%ce%b9%cf%88%ce%b5%cf%85%ce%b4%ce%b1%cf%81%ce%b3%cf%85%cf%81%cf%89%ce%bc%ce%b5%ce%bd%ce%bf_st-tzn_%ce%a0%ce%99%ce%a4%ce%a4%ce%91%ce%a3_151121-001
Στήριγμα αγωγού Φ 8-10 επί σχαρών και συρματοπλεγμάτων χαλύβδινο επιψευδαργυρωμένο εν θερμώ (St/tZn) Στήριγµα χαλύβδινο επιψευδαργυρωμένο εν θερμώ (St/tZn), αγωγών διαµέτρου Ø 8-10 mm, για στήριξη αγωγών σε σχάρες καλωδίων ή σε συρµατοπλέγ... Morearrows
Product_small_%ce%a3%cf%84%ce%b7%cf%81%ce%b9%ce%b3%ce%bc%ce%b1_%ce%b1%ce%b3%cf%89%ce%b3%ce%bf%cf%85_%ce%a68-10_%ce%b5%cf%80%ce%b9_%cf%83%cf%87%ce%b1%cf%81%cf%89%ce%bd_%ce%ba%ce%b1%ce%b9_%cf%83%cf%85%cf%81%ce%bc%ce%b1%cf%84%ce%bf%cf%80%ce%bb%ce%b5%ce%b3%ce%bc%ce%b1%cf%84%cf%89%ce%bd_%cf%87%ce%b1%ce%bb%ce%ba%ce%b9%ce%bd%ce%bf_%ce%b7%ce%bb%ce%b5%ce%ba%cf%84%cf%81%ce%bf%ce%bb%cf%85%cf%84%ce%b9%ce%ba%ce%bf_cu-e_%ce%a0%ce%99%ce%a4%ce%a4%ce%91%ce%a3_151121-002
Στήριγμα αγωγού Φ 8-10 επί σχαρών και συρματοπλεγμάτων χάλκινο ηλεκτρολυτικό (Cu-E) Στήριγµα χάλκινο ηλεκτρολυτικό (Cu-E), αγωγών διαµέτρου Ø 8-10 mm, για στήριξη αγωγών σε σχάρες καλωδίων ή σε συρµατοπλέγµατα πάχους... Morearrows
Product_small_%ce%a3%cf%84%ce%b7%cf%81%ce%b9%ce%b3%ce%bc%ce%b1_%ce%b1%ce%b3%cf%89%ce%b3%ce%bf%cf%85_%ce%a68-10_%ce%b1%cf%80%ce%bf_%cf%80%ce%bf%ce%bb%cf%85%ce%b1%ce%bc%ce%b9%ce%b4%ce%b9%ce%bf_pa_%ce%b3%ce%ba%cf%81%ce%b9_%ce%a0%ce%99%ce%a4%ce%a4%ce%91%ce%a3_151122-001
Στήριγμα αγωγού Φ 8-10 γκρι από πολυαμίδιο (PA) Στήριγµα αγωγών διαµέτρου Ø 8-10 mm, από γκρι πολυαµίδιο (PA), µε εσωτερικό σπείρωµα, για στήριξη σε µπετόν ή τοιχοποιία... Morearrows
Product_small_%ce%a3%cf%84%ce%b7%cf%81%ce%b9%ce%b3%ce%bc%ce%b1_%ce%b1%ce%b3%cf%89%ce%b3%ce%bf%cf%85_%ce%a68-10_%ce%b1%cf%80%ce%bf_%cf%80%ce%bf%ce%bb%cf%85%ce%b1%ce%bc%ce%b9%ce%b4%ce%b9%ce%bf_pa_%ce%ba%ce%b1%cf%86%ce%b5_%ce%a0%ce%99%ce%a4%ce%a4%ce%91%ce%a3_151122-006
Στήριγμα αγωγού Φ 8-10 καφέ από πολυαμίδιο (PA) Στήριγµα αγωγών διαµέτρου Ø 8-10 mm, από καφέ πολυαµίδιο (PA), µε εσωτερικό σπείρωµα, για στήριξη σε µπετόν ή τοιχοποιία... Morearrows
Product_small_%ce%a3%cf%84%ce%b7%cf%81%ce%b9%ce%b3%ce%bc%ce%b1_%ce%b1%ce%b3%cf%89%ce%b3%ce%bf%cf%85_%ce%a68-10_%ce%bc%ce%b5_%ce%b4%ce%b9%ce%bf%ce%b3%ce%ba%ce%bf%cf%85%ce%bc%ce%b5%ce%bd%ce%bf_%ce%bc%ce%b9%cf%83%cf%87%ce%bf_neopren_%ce%b1%cf%80%ce%bf_%cf%80%ce%bf%ce%bb%cf%85%ce%b1%ce%bc%ce%b9%ce%b4%ce%b9%ce%bf_pa_%ce%b3%ce%ba%cf%81%ce%b9_%ce%a0%ce%99%ce%a4%ce%a4%ce%91%ce%a3_151122-011
Στήριγμα αγωγού Φ 8-10 γκρι από πολυαμίδιο και διογκούμενο μίσχο neoprene (PA) Στήριγµα αγωγών διαµέτρου Ø 8-10 mm, από γκρι πολυαµίδιο (PA), και ελαστικό παρέµβυσµα στεγανοποίησης από διογκούµενο &m... Morearrows
Product_small_%ce%a3%cf%84%ce%b7%cf%81%ce%b9%ce%b3%ce%bc%ce%b1_%ce%b1%ce%b3%cf%89%ce%b3%ce%bf%cf%85_%ce%a68-10_%ce%bc%ce%b5_%ce%b4%ce%b9%ce%bf%ce%b3%ce%ba%ce%bf%cf%85%ce%bc%ce%b5%ce%bd%ce%bf_%ce%bc%ce%b9%cf%83%cf%87%ce%bf_neopren_%ce%b1%cf%80%ce%bf_%cf%80%ce%bf%ce%bb%cf%85%ce%b1%ce%bc%ce%b9%ce%b4%ce%b9%ce%bf_pa_%ce%ba%ce%b1%cf%86%ce%b5_%ce%a0%ce%99%ce%a4%ce%a4%ce%91%ce%a3_151122-014
Στήριγμα αγωγού Φ 8-10 καφέ από πολυαμίδιο και διογκούμενο μίσχο neoprene (PA) Στήριγµα αγωγών διαµέτρου Ø 8-10 mm, από καφέ πολυαµίδιο (PA), και ελαστικό παρέµβυσµα στεγανοποίησης από διογκούµενο &m... Morearrows
Product_small_%ce%a3%cf%84%ce%b7%cf%81%ce%b9%ce%b3%ce%bc%ce%b1_%ce%b1%ce%b3%cf%89%ce%b3%ce%bf%cf%85_%ce%a68-10_%ce%bc%ce%b5_%ce%b2%ce%b1%cf%83%ce%b7_%ce%99%ce%9d%ce%9f%ce%a7_%ce%b1%cf%80%ce%bf_%cf%80%ce%bf%ce%bb%cf%85%ce%b1%ce%bc%ce%b9%ce%b4%ce%b9%ce%bf_pa_%ce%b3%ce%ba%cf%81%ce%b9_%ce%a0%ce%99%ce%a4%ce%a4%ce%91%ce%a3_151122-017
Στήριγμα αγωγού Φ 8-10 γκρι από πολυαμίδιο και βάση από ανοξείδωτο χάλυβα (PA) Στήριγµα αγωγών διαµέτρου Ø 8-10 mm, από γκρι πολυαµίδιο (PA), για στήριξη σε σκεπές panels ή τραπεζοειδή/αυλακωτή λαµαρίνα. Έχουν β... Morearrows
Product_small_%ce%a3%cf%84%ce%b7%cf%81%ce%b9%ce%b3%ce%bc%ce%b1_%ce%b1%ce%b3%cf%89%ce%b3%ce%bf%cf%85_%ce%a68-10_%ce%bc%ce%b5_%ce%b2%ce%b1%cf%83%ce%b7_%ce%99%ce%9d%ce%9f%ce%a7_%ce%b1%cf%80%ce%bf_%cf%80%ce%bf%ce%bb%cf%85%ce%b1%ce%bc%ce%b9%ce%b4%ce%b9%ce%bf_pa_%ce%ba%ce%b1%cf%86%ce%b5_%ce%a0%ce%99%ce%a4%ce%a4%ce%91%ce%a3_151122-020
Στήριγμα αγωγού Φ 8-10 καφέ από πολυαμίδιο και βάση από ανοξείδωτο χάλυβα (PA) Στήριγµα αγωγών διαµέτρου Ø 8-10 mm, από καφέ πολυαµίδιο (PA), για στήριξη σε σκεπές panels ή τραπεζοειδή/αυλακωτή λαµαρίνα. Έχουν β... Morearrows
Product_small_%ce%a3%cf%84%ce%b7%cf%81%ce%b9%ce%b3%ce%bc%ce%b1_%cf%84%ce%b1%ce%b9%ce%bd%ce%b9%ce%b1%cf%82_%ce%a68-10_%cf%84%cf%85%cf%80%ce%bf%cf%85_hilti_%cf%87%ce%b1%ce%bb%cf%85%ce%b2%ce%b4%ce%b9%ce%bd%ce%bf_%ce%b8%ce%b5%cf%81%ce%bc%ce%b1_%ce%b5%cf%80%ce%b9%cf%88%ce%b5%cf%85%ce%b4%ce%b1%cf%81%ce%b3%cf%85%cf%81%cf%89%ce%bc%ce%b5%ce%bd%ce%bf_st-tzn_-_%ce%96%ce%91%ce%9c%ce%91%ce%9a_%ce%a0%ce%99%ce%a4%ce%a4%ce%91%ce%a3_151211-001
Στήριγμα ταινίας 30 τύπου HILTI χαλύβδινο επιψευδαργυρωμένο εν θερμώ (St/tZn) Στήριγµα χαλύβδινο επιψευδαργυρωμένο εν θερμώ (St/tZn), οριζόντιων/κατακόρυφων ταινιών πλάτους έως 30 mm και πάχους έως 6 mm, για στήριξη σε µπετόν ή τ... Morearrows
Product_small_%ce%a3%cf%84%ce%b7%cf%81%ce%b9%ce%b3%ce%bc%ce%b1_%cf%84%ce%b1%ce%b9%ce%bd%ce%b9%ce%b1%cf%82_%ce%a68-10_%cf%84%cf%85%cf%80%ce%bf%cf%85_hilti_%cf%87%ce%b1%ce%bb%ce%ba%ce%b9%ce%bd%ce%bf_%ce%b7%ce%bb%ce%b5%ce%ba%cf%84%cf%81%ce%bf%ce%bb%cf%85%cf%84%ce%b9%ce%ba%ce%bf_cu-e_%ce%96%ce%91%ce%9c%ce%91%ce%9a-ecu_%ce%a0%ce%99%ce%a4%ce%a4%ce%91%ce%a3_151211-003
Στήριγμα ταινίας 30 τύπου HILTI κράμα ψευδαργύρου επιχαλκωμένο (ZAMAK/eCu) Στήριγµα κράμα ψευδαργύρου επιχαλκωμένο (ZAMAK/eCu), οριζόντιων/κατακόρυφων ταινιών πλάτους έως 30 mm και πάχους έως 6 mm, για στήριξη σε µπετόν ή τοιχ... Morearrows
Product_small_%ce%a3%cf%84%ce%b7%cf%81%ce%b9%ce%b3%ce%bc%ce%b1_%cf%84%ce%b1%ce%bd%ce%b9%ce%b1%cf%82_30mm_%ce%bc%ce%b5_%ce%b4%ce%b1%ce%ba%cf%84%cf%85%ce%bb%ce%b9%ce%bf_%ce%b1%cf%80%ce%bf%cf%83%cf%84%ce%b1%cf%83%ce%b7%cf%82_%cf%87%ce%b1%ce%bb%cf%85%ce%b2%ce%b4%ce%b9%ce%bd%ce%bf_%ce%b8%ce%b5%cf%81%ce%bc%ce%b1_%ce%b5%cf%80%ce%b9%cf%88%ce%b5%cf%85%ce%b4%ce%b1%cf%81%ce%b3%cf%85%cf%81%cf%89%ce%bc%ce%b5%ce%bd%ce%bf_st-tzn_%ce%a0%ce%99%ce%a4%ce%a4%ce%91%ce%a3_151212-001
Στήριγμα ταινίας 30 με δακτύλιο απόστασης χαλύβδινο επιψευδαργυρωμένο εν θερμώ (St/tZn) Στήριγµα χαλύβδινο επιψευδαργυρωμένο εν θερμώ (St/tZn), οριζόντιων/κατακόρυφων ταινιών πλάτους από 20 έως 30 mm, µε δακτύλιο απόστασης, για στήριξη σε ... Morearrows
Product_small_%ce%a3%cf%84%ce%b7%cf%81%ce%b9%ce%b3%ce%bc%ce%b1_%cf%84%ce%b1%ce%b9%ce%bd%ce%b9%ce%b1%cf%82_30mm_%ce%bc%ce%b5_%ce%b4%ce%b1%ce%ba%cf%84%cf%85%ce%bb%ce%b9%ce%bf_%ce%b1%cf%80%ce%bf%cf%83%cf%84%ce%b1%cf%83%ce%b7%cf%82_%cf%87%ce%b1%ce%bb%ce%ba%ce%b9%ce%bd%ce%bf_%ce%b7%ce%bb%ce%b5%ce%ba%cf%84%cf%81%ce%bf%ce%bb%cf%85%cf%84%ce%b9%ce%ba%ce%bf_cu-e_%ce%a0%ce%99%ce%a4%ce%a4%ce%91%ce%a3_151212-005
Στήριγμα ταινίας 30 με δακτύλιο απόστασης χάλκινο ηλεκτρολυτικό (Cu-E) Στήριγµα χάλκινο ηλεκτρολυτικό (Cu-E), οριζόντιων/κατακόρυφων ταινιών πλάτους από 20 έως 30 mm, µε δακτύλιο απόστασης, για στήριξη σε µπετόν ή το... Morearrows
Product_small_%ce%a3%cf%84%ce%b7%cf%81%ce%b9%ce%b3%ce%bc%ce%b1_%cf%84%ce%b1%ce%b9%ce%bd%ce%b9%ce%b1%cf%82_30mm_%ce%bc%ce%b5_%ce%b4%ce%b1%ce%ba%cf%84%cf%85%ce%bb%ce%b9%ce%bf_%ce%b1%cf%80%ce%bf%cf%83%cf%84%ce%b1%cf%83%ce%b7%cf%82_%cf%87%ce%b1%ce%bb%ce%ba%ce%b9%ce%bd%ce%bf_%ce%b5%cf%80%ce%b9%ce%ba%ce%b1%cf%83%cf%83%ce%b9%cf%84%ce%b5%cf%81%cf%89%ce%bc%ce%b5%ce%bd%ce%bf_cu-esn_%ce%a0%ce%99%ce%a4%ce%a4%ce%91%ce%a3_151212-007
Στήριγμα ταινίας 30 με δακτύλιο απόστασης χάλκινο επικασσιτερωμένο (Cu/eSn) Στήριγµα χάλκινο επικασσιτερωμένο (Cu/eSn), οριζόντιων/κατακόρυφων ταινιών πλάτους από 20 έως 30 mm, µε δακτύλιο απόστασης, για στήριξη σε µπετόν... Morearrows
Product_small_%ce%a3%cf%84%ce%b7%cf%81%ce%b9%ce%b3%ce%bc%ce%b1_%cf%84%ce%b1%ce%b9%ce%bd%ce%b9%ce%b1%cf%82_30mm_%ce%bc%ce%b5_%ce%b4%ce%b1%ce%ba%cf%84%cf%85%ce%bb%ce%b9%ce%bf_%ce%b1%cf%80%ce%bf%cf%83%cf%84%ce%b1%cf%83%ce%b7%cf%82_%cf%87%ce%b1%ce%bb%cf%85%ce%b2%ce%b4%ce%b9%ce%bd%ce%bf_%ce%b1%ce%bd%ce%bf%ce%be%ce%b5%ce%b9%ce%b4%cf%89%cf%84%ce%bf_%ce%99%ce%9d%ce%9f%ce%a7_%ce%a0%ce%99%ce%a4%ce%a4%ce%91%ce%a3_151212-003
Στήριγμα ταινίας 30 με δακτύλιο απόστασης χαλύβδινο ανοξείδωτο (ΙΝΟΧ) Στήριγµα χαλύβδινο ανοξείδωτο (ΙΝΟΧ), οριζόντιων/κατακόρυφων ταινιών πλάτους από 20 έως 30 mm, µε δακτύλιο απόστασης, για στήριξη σε µπετόν ή τοι... Morearrows
Product_small_%ce%a3%cf%84%ce%b7%cf%81%ce%b9%ce%b3%ce%bc%ce%b1_%cf%84%ce%b1%ce%b9%ce%bd%ce%b9%ce%b1%cf%82_40mm_%ce%bc%ce%b5_%ce%b4%ce%b1%ce%ba%cf%84%cf%85%ce%bb%ce%b9%ce%bf_%ce%b1%cf%80%ce%bf%cf%83%cf%84%ce%b1%cf%83%ce%b7%cf%82_%cf%87%ce%b1%ce%bb%cf%85%ce%b2%ce%b4%ce%b9%ce%bd%ce%bf_%ce%b8%ce%b5%cf%81%ce%bc%ce%b1_%ce%b5%cf%80%ce%b9%cf%88%ce%b5%cf%85%ce%b4%ce%b1%cf%81%ce%b3%cf%85%cf%81%cf%89%ce%bc%ce%b5%ce%bd%ce%bf_st-tzn_%ce%a0%ce%99%ce%a4%ce%a4%ce%91%ce%a3_151212-002
Στήριγμα ταινίας 40 με δακτύλιο απόστασης χαλύβδινο επιψευδαργυρωμένο εν θερμώ (St/tZn) Στήριγµα χαλύβδινο επιψευδαργυρωμένο εν θερμώ (St/tZn), οριζόντιων/κατακόρυφων ταινιών πλάτους από 20 έως 40 mm, µε δακτύλιο απόστασης, για στήριξη σε ... Morearrows
Product_small_%ce%a3%cf%84%ce%b7%cf%81%ce%b9%ce%b3%ce%bc%ce%b1_%cf%84%ce%b1%ce%b9%ce%bd%ce%b9%ce%b1%cf%82_40mm_%ce%bc%ce%b5_%ce%b4%ce%b1%ce%ba%cf%84%cf%85%ce%bb%ce%b9%ce%bf_%ce%b1%cf%80%ce%bf%cf%83%cf%84%ce%b1%cf%83%ce%b7%cf%82_%cf%87%ce%b1%ce%bb%ce%ba%ce%b9%ce%bd%ce%bf_%ce%b7%ce%bb%ce%b5%ce%ba%cf%84%cf%81%ce%bf%ce%bb%cf%85%cf%84%ce%b9%ce%ba%ce%bf_cu-e_%ce%a0%ce%99%ce%a4%ce%a4%ce%91%ce%a3_151212-006
Στήριγμα ταινίας 40 με δακτύλιο απόστασης χάλκινο ηλεκτρολυτικό (Cu-E) Στήριγµα χάλκινο ηλεκτρολυτικό (Cu-E), οριζόντιων/κατακόρυφων ταινιών πλάτους από 20 έως 40 mm, µε δακτύλιο απόστασης, για στήριξη σε µπετόν ή το... Morearrows
Product_small_%ce%a3%cf%84%ce%b7%cf%81%ce%b9%ce%b3%ce%bc%ce%b1_%cf%84%ce%b1%ce%b9%ce%bd%ce%b9%ce%b1%cf%82_40mm_%ce%bc%ce%b5_%ce%b4%ce%b1%ce%ba%cf%84%cf%85%ce%bb%ce%b9%ce%bf_%ce%b1%cf%80%ce%bf%cf%83%cf%84%ce%b1%cf%83%ce%b7%cf%82_%cf%87%ce%b1%ce%bb%ce%ba%ce%b9%ce%bd%ce%bf_%ce%b5%cf%80%ce%b9%ce%ba%ce%b1%cf%83%cf%83%ce%b9%cf%84%ce%b5%cf%81%cf%89%ce%bc%ce%b5%ce%bd%ce%bf_cu-esn_%ce%a0%ce%99%ce%a4%ce%a4%ce%91%ce%a3_151212-008
Στήριγμα ταινίας 40 με δακτύλιο απόστασης χάλκινο επικασσιτερωμένο (Cu/eSn) Στήριγµα χάλκινο επικασσιτερωμένο (Cu/eSn), οριζόντιων/κατακόρυφων ταινιών πλάτους από 20 έως 40 mm, µε δακτύλιο απόστασης, για στήριξη σε µπετόν... Morearrows
Product_small_%ce%a3%cf%84%ce%b7%cf%81%ce%b9%ce%b3%ce%bc%ce%b1_%cf%84%ce%b1%ce%b9%ce%bd%ce%b9%ce%b1%cf%82_40mm_%ce%bc%ce%b5_%ce%b4%ce%b1%ce%ba%cf%84%cf%85%ce%bb%ce%b9%ce%bf_%ce%b1%cf%80%ce%bf%cf%83%cf%84%ce%b1%cf%83%ce%b7%cf%82_%cf%87%ce%b1%ce%bb%cf%85%ce%b2%ce%b4%ce%b9%ce%bd%ce%bf_%ce%b1%ce%bd%ce%bf%ce%be%ce%b5%ce%b9%ce%b4%cf%89%cf%84%ce%bf_%ce%99%ce%9d%ce%9f%ce%a7_%ce%a0%ce%99%ce%a4%ce%a4%ce%91%ce%a3_151212-004
Στήριγμα ταινίας 40 με δακτύλιο απόστασης χαλύβδινο ανοξείδωτο (ΙΝΟΧ) Στήριγµα χαλύβδινο ανοξείδωτο (ΙΝΟΧ), οριζόντιων/κατακόρυφων ταινιών πλάτους από 20 έως 40 mm, µε δακτύλιο απόστασης, για στήριξη σε µπετόν ή τοι... Morearrows